headphones newspaper video-player

#4av5jobb - här skapas jobben

4 av 5 jobb skapas i mindre företag

Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen. Både när vi läser tidningar och hör politiker uttala sig, verkar det så. Men inget kunde vara mer fel.

Visst, de anställer och avlönar många av oss som jobbar, men det är du och ditt företag som skapar de nya jobben och idag arbetardet fler i små än i stora företag.

För att säkerställa att politiker på lokal, regional och nationell nivå vet att ca 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda började vi sprida ordet under #4av5jobb.

Läs mer om #4av5jobb

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap