För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nu är det dags att nominera din företagarhjälte i Götene

Publicerad 17 apr 2024
Nu är det åter dags att lämna förslag på kandidater till utmärkelsen Årets Företagare i Götene 2024. Nominera din favorit senast den 31 maj

Utmärkelsen Årets Företagare har under mer än 25 år delats ut av näringslivsorganisationen Företagarna i syfte att uppmärksamma och uppmuntra företagare som genom ett starkt engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som en viktig förebild.

Nu behöver vi Din hjälp med att synliggöra företagare i Götene kommun. Årets Företagare delas ut på såväl lokal och regional som nationell nivå.

Du nominerar en företagare till utmärkelsen Årets Företagare via formuläret på den här sidan. Den du nominerar behöver inte vara medlem i Företagarna.

Vinnare 2023

Årets Företagare i Götene 2023 Magnus & Gabriel Claesson, Stockagården AB
Läs artikel

Kriterier

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Har du frågor kontakta

Fia Göransson
Kassör Företagarna Götene
070-757 74 48
info@goteneoptik.se 

Fler nyheter från Företagarna