podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagen grunden för välfärden

Nyligen presenterade Företagarna Skara årets statistikrapport Företagarfakta 2022 för Skara kommun. Småföretagen har i Skara skapat 880 nya arbetstillfällen sedan 1990 och står för 30% av alla jobb i kommunen, statistik som också prydde tå tårtan som bjöds på till fikat.
Publicerad 4 maj 2022

Skara har både starkare och svagare sidor och genom dialog med kommunen hoppas vi att vi tillsammans blir ännu bättre, säger Jonatan Bjelkengren, ordförande Företagarna Skara

Företagarna hade bjudit in representanter från både tjänstepersoner och presidiet i kommunstyrelsen för Skara kommun samt MEGA+ för presentationen och diskussion över fika. Av arbetstillfällena i Skara är 30% i företag med färre än 50 anställda och i 1038 st företag finns minst en heltidsarbetande, vilket naturligtvis gör det svårt för kommunen att ha direktdialog med alla företagare, inleder Bjelkengren. Samtidigt är företagarna som vågar satsa sin tid och sina pengar jätteviktiga för kommunens och samhällets utveckling och det gäller att ta till vara på det.

När det kommer till nyföretagande placerar sig Skara först på plats 215 av landets 290 kommuner, en fråga som diskuterades under mötet och både tjänstepersoner och politiker var överens om att det inte var siffror att nöja sig med. Det finns såklart risk att detta också påverkats av pandemin därför är det viktigt att se hur utvecklingen är över tid och även om företagen finns kvar efter ett antal år.

Arbetsmarknadsfrågor var en annan punkt på agendan där det finns svårigheter att hitta balans mellan utbildningar och arbetsmarknadens behov, då många företag efterfrågar kompetens och vill nyanställa men har svårt att hitta rätt personal.

Även den kommande översiktsplanen hans med på slutet av mötet där Företagarna är positiva till intentionerna i planen samtidigt som det finns viktiga frågetecken. Framförallt handlar det om den kritik Länsstyrelsen riktat mot översiktsplanen då de har större kompetens att bedöma de juridiska krav som ställs på en Översiktsplan.

Sammanfattningsvis var det ett bra möte med bra diskussioner och vi ser fram mot att fortsätta dialogen med kommunen, avslutar Bjelkengren

Styrelsen för Företagarna Skara
Jonatan Bjelkengren

Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.