podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Rejäl konjunkturavmattning bland Göteborgsregionens småföretag

Publicerad 17 jun 2021
Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året och hamnar på historiskt låga nivåer. I Göteborgsregionen förutspådde småföretagen dock en ännu kraftigare konjunkturavmattning än vad utfallet blev och förväntningarna på kommande tolv månader är att tillväxttakten ska öka kraftigt, till historiskt höga nivåer. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Coronapandemin har slagit hårt mot landets småföretag och krisen är långt ifrån över, men nu ser småföretagen ljuset i tunneln.

– Det är glädjande att se den obotliga optimismen hos småföretagare och deras vilja att utvecklas. Jag är övertygad om att det kommer att vara nyckeln till Sveriges ekonomiska återhämtning efter pandemin. Därför är det viktigt att vi ger företagen de bästa förutsättningarna att vara just den tillväxtmotor vi så väl behöver, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Konjunkturläget i näringslivet har gradvis förbättrats under de senaste tolv månaderna men skiljer sig kraftigt åt mellan olika branscher. Industrisektorn går bra medan konsumentnära verksamheter såsom handel, hotell och restaurang fortfarande i högre grad påverkas av restriktionerna och uppvisar en påtagligt svagare konjunktur och försämrad lönsamhet.

– Vi ser att Coronapandemin och restriktioner har slagit hårt mot småföretagen, även om det finns vissa branscher som har gått bättre än tidigare. Vi har följt och stöttat företagen under hela pandemin genom till exempel likviditetslån och kreativa diskussioner. Nu kommer vi in i nästa fas, där vi fortsatt vill vara en del i återuppbyggnad av sysselsättning, tillväxt och lönsamhet, säger Sari Hasslinger, företagschef Swedbank Kungsbacka, Mölndal och Frölunda.

Ladda ner Småföretagsbarometern Västra Götaland 2021 här >>>

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och produceras av Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank.

Fler nyheter från Företagarna