podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas Digitala Mötesrum - tidigare inspelningar

Publicerad 5 jun 2020
Varje fredag kör vi digitala sändningar med viktiga och aktuella ämnen för dig som företagare under rådande pandemi. Här har vi samlat alla tidigare sändningar, som du kan ta del av i efterhand.

Vecka 50 - Tema: Möt en Politiker - Birger Lahti (V)

Nu har du möjlighet att vara att ta pulsen på politiker och talespersoner i företagarpolitiska frågor från riksdagens samtliga partier. Under ett antal fredagar kommer du få möjlighet att träffa, lyssna till samt föra dialog med politiska företrädare och talespersoner i företagarpolitiska frågor.

Den här veckan är det Vänsterpartiet som representeras av Birger Lahti ordinarie riksdagsledamot och Ledamot i näringsutskottet, ersättare i miljö- och jordbruksutskottet. Birger kommer att få möjlighet att berätta om hur Vänsterpartiet förhåller sig till företagande och i företagspolitiska frågor men även ge Vänsterpartiets bild av vilka frågor som är viktigast att prioritera för att få ett så bra företagsklimat som möjligt i Sverige.

OBS! Din medverkan och engagemang i Företagarnas Digitala Mötesrum är viktigt för det bidrar till våra politikers förståelse och kunskap i företagsrelaterade frågor!  

Birger Lahti (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets Norrbottens län, plats 276
Titel: Skogsarbetare

Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 14-18 och miljö- och jordbruksutskottet 14-. Ledamot riksdagens ledamotsråd 18- och riksdagens valberedning 17-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Avdelningssekreterare, Skogs- och träfacket, Norrbotten. Ledamot, GS-fackets avdelning Norr- och Västerbotten. Ledamot, förbundsstyrelsen GS-facket 12-14. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 12

Se inspelningen här >>>

Vecka 47 - Tema: Lyft dig och ditt företag till nya höjder!

Lyft livskraftiga bolag med externa impulser

Det finns många välskötta livskraftiga bolag i vårt avlånga rike, vars tillväxt tyvärr ofta hämmas av tid- och resursbrist. Företagsledaren har fullt upp i löpande verksamhet och saknar tid att lyfta blicken och fastställa de strategiska ledningsprocesser som tar bolaget vidare. En granskning av framgångsrika, hållbara bolag visar att en nyckelfaktor är att integrera extern med intern kompetens.

Låt oss visa vad investering i entreprenöriella förmågor leder till och trygga din tillväxtresa med de som redan gjort den. Tillsammans fyller Navigator och Styrelsen det gap som finns i de strategiska ledningsprocesserna och behovet av externa impulser för framgång.

Anette Rhudin,
Navigator Scaleup,  
Skapa konkurrensfördelar och lönsamhet genom ett väl matchat externt ledningsstöd.

Vinnare i Europas tävling för bästa sättet att skapa tillväxt i mindre och skalbara bolag, genom att tillföra externa impulser och investera i entreprenöriella förmågor.

Charlotte Heliosson,
StyrelseAkademien Sydost,
Charlotte ger både en bild av hur mångfalden är i våra styrelser och exempel på hur
särskilt SME-bolag kan få uppsving med externa styrelseledamöter.

Se inspelningen här >>>

Vecka 46 - Tema: I Vaccinationens spår

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Det är med vaccination i fokus vi den här veckan kommer få möjlighet genom en smittskyddsläkare få reda på band annat hur det ser ut i Sverige med vaccinationsläget och frågor kring som kan duka upp kring detta.

Vi kommer även ha med oss en jurist från Företagarna som reder ut vad och hur du som arbetsgivare kan, får och har möjlighet att göra rörande vaccinationsfrågan.

David Edenvik
Smittskyddsläkare
Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. David Edenvik, Biträdande Smittskyddsläkare Region Jönköpings län, redogör för vaccinationstäckningen i samhället just nu, vilka frågor som kan dyka upp runt vaccinering och om vad för invändningar som kan finnas för att vaccinera sig.

Karin Berggren
Chefsjurist Företagarna
Karin reder ut hur det ser ut för dig som arbetsgivare, vad du som arbetsgivare får, kan och har möjlighet att göra kring vaccinationsfrågan samt har möjlighet att svara på frågor som berör det här ämnet.

Se inspelningen här >>>

Vecka 45 - Tema: Marknadsföring, Kommunikation och Sälj

Aldrig tidigare har det varit viktigare att synas och kommunicera på rätt sätt för att synas och sälja samhällets digitala brus av digital marknadsföring och säljkanaler. Vi kommer nu på fredag få möjlighet att ta del av hur du på bästa sätt gör dig syning på ett snyggt och proffsigt sätt, samt hur du jobbar med dig försäljning på ett strategiskt och genomtänkt sätt för att maximera utkomsten av leveranser till kunder.

Daniel Franzén
Red Capes
Daniel och Red Capes är en komplett digital byrå med bas i Jönköping. De är nördar i röda capes som inte tycker att det ska vara krångligt att ta sig in i den digitala världen - de hjälper dig att ta dig över hav och land för att skapa den bästa möjliga upplevelsen! Sedan 2017 har RC hjälpt över 150 företag i hela Sverige med nya hemsidor, digital marknadsföring, webbanalys, samt att skapa innehåll som film, fotografi och text!

Magnus Johansson
Säljdriv
Säljer du för lite? Jobbar du för mycket? Vill du veta hur du kan öka din försäljning dramatiskt utan att jobba mer? Magnus kommer ge oss en överflygning i hur, vad och bör tänka på för att förbättra din försäljningsprocess.  

Magnus är en mycket erfaren föreläsare och utbildare med uppdrag i över 500 organisationer på meritlistan. Han har inom sina ämnesområden skrivit flera böcker, ett 50-tal artiklar och är programledare i en podcast med över 10 000 lyssnare.

Se inspelningen här >>>

Vecka 42 - Tema: IT och Cybersäkerhet

I vecka 42 digitala mötesrum kommer vi få hela tillfället till att prata med Jan Olsson, kriminalinspektör och expert på it och cybersäkerhet och att digitaliseringen inte bara medför fördelar för oss alla utan även nya möjligheter för de kriminella organisationerna som söker nya vägar för att kunna dränera företagen.

Det gäller allt från Phishing till Ransomware och en rad brott däremellan. Möjligheterna för de kriminella att gömma sig bakom anonymiseringstjänster och dölja transaktionerna genom att använda kryptovalutor är oändliga samtidigt som polisen obönhörligen ofta famlar i blindo av dessa skäl.

Vilka olika brott rör det sig om - vad är de ekonomiska konsekvenserna – vilka ligger bakom – går det att utreda – går det att minska riskerna för att bli utsatt – hur hanterar vi hoten framgent är endast några av de aspekter Jan kommer att belysa under sin föreläsning den 22 oktober, missa inte detta då det kan vara avgörande för er och ert företag.

Jan Olsson,
Nationella Operativa Avdelningen, NOA, Nationellt It-Brottscentrum
Jan Olsson har arbetat som polis i 30 år varav 14 år som expert inom bedrägerier. Han var med och startade Nationellt Bedrägericentrum 2013-2014 och är sedan 3 år tillbaka på Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center (SC3) som verksamhetsutvecklare/Preventionsansvarig.

Jan föreläser ett 40-tal gånger per år i Sverige och i Europa/USA. Han har ett medialt ansvar de senaste 12 åren, vilket resulterat i tusentals intervjuer.

Han deltar i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol men även det internationella Private-Public-Partnership arbetet.

Se inspelningen här >>>

Vecka 40 - Tema: 103 unga idéer samt juridiska avdelningen går igenom

Vi det här tillfället får vi lyssna till Vattn som är ett av företagen som vi hittar på listan över 103-unga idéer och deras fantastiska arbete kring moderniseringen av vattenanalyser på ställen som kräver egen brunn eller liknande.

Företagarnas juridiska rådgivning börjar landa in i ett normalläge även om det fortsatt är en del fokus på Covid-19 relaterade frågor. Vi får träffa Karin Berggren chefsjurist på Företagarna som talar om de vanligaste frågorna som nu kommer in till rådgivningen t.ex. förstadagsintyg, möjlighet att kräva vaccination, rehabilitering m.m.

Vattn
Adelric Wong, 24, Philip Eriksson, 34, Axel Svensson, 22
Vattn AB, Visby
Miljöteknikföretag som vill förenkla livet för de 2,4 miljoner svenskar som tar sitt vatten från egna brunnar. Föroreningar och klimatförändringar gör att vattenkvalitén sjunker överlag. Som hjälp lanserar Vattn en plattform för stöd och råd. Vann Hack for Swedens miljökategori 2019 samt Split Challenge 2020. Antagna till Science Park Gotlands Summit-program (efter startup-programmet). Uvalda av Vinnova i utlysningen Innovativa Startups.

Karin Berggren
Chefsjurist Företagarna
Nu öppnar samhället upp igen. Det leder till en del frågor i rådgivningen om förstadagsintyg, möjlighet att kräva vaccination, rehabilitering m.m. för såväl företagare som deras anställda. Karin Berggren berättar om de svar som juristerna i Företagarnas juridiska rådgivning ger till medlemmarna om detta.

Se inspelningen här >>>

Vecka 39 - Tema: VD har ordet & Metoder och verktyg som ökar företagets affärsmöjligheter

Günther Mårder, vd på Företagarna, gästar mötesrummet för att berätta om vikten av Företagarnas arbete just nu och vad som kommer bli viktigt kommande år kopplat till Företagarnas vision.

Lars Hedman kommer tala om hur man som företagare idag måste förstå sina kunders drivkrafter och beslutskriterier på djupet för att fatta bättre affärsbeslut samt dela med sig av tips och trix.  

Günther Mårder
VD Företagarna  
Günther är vd för Företagarna och ansvarig för organisationens övergripande verksamhet och strategiska inriktning. Som vd är uppdraget dels att driva opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

 Günther mötesrummet för att berätta om vikten av Företagarnas arbete just nu och vad som kommer bli viktigt kommande år kopplat till vår vision. Du kommer även få chansen att ställa dina frågor till Günther.

Lars Hedman  
Zprinta Affärsutveckling
Lars driver Zprinta Affärsutveckling och kommer tala om hur man som företagare idag måste förstå sina kunders drivkrafter och beslutskriterier på djupet för att fatta bättre affärsbeslut. Han kommer ge tips på hur du som företagare kan arbeta mer agilt och kundorienterat för att styra och utveckla ditt företag framgångsrikt….

Se inspelningen här >>>

Vecka 38 - Tema: Sjukfrånvaro och mental hälsa

Veckans tema den här veckan kommer behandla hälsa och ohälsa i olika aspekter utifrån dig som individ men även för dig som arbetsgivare och vad du skall tänka på i olika situationer.

Först får vi träffa Pia Östryd som är företagsläkare som pratar om arbetsgivaraspekten och hur du kan arbeta för att minska sjukfrånvaron på mitt företag. Efter detta kommer vi få ta del av Katarina Mannheimer Ahlström är doktor i kliniskt socialt arbete m.m som kommer tala om hur man som företagare kan förhålla sig mentalt och själsligt till sig själv, sin situation och sin omgivning. Hon kommer också ge tips och konkreta verktyg som man kan använda för att leda sig själv och andra genom utmanande tider. 

Pia Östryd
Företagsläkare och specialist i psykiatri, smärtlindring.
Pia är specialist i psykiatri, smärtlindring och företagshälsovård. Arbetar 50% som Medicinskt sakkunnig i Försäkringsmedicin i Region Östergötland och 50% som egenföretagare. Pia kommer att tala om vad du som arbetsgivare bör vet, hur du kan agera för att minska sjukfrånvaron på ditt företag.

Katarina Mannheimer Ahlström
Doktor i kliniskt socialt arbete, samtalsterapeut, hypnosterapeut, parterapeut och Resanterapeut. Hon är också föreläsare, kursledare, meditationsledare och författare inom medvetandeutveckling.
Hennes första bok heter ”Dit hjärtat längtar. En bok om att utveckla sitt medvetande” och kom ut första gången 2014. Nu har hon skrivit boken ”Jag skall klara det här. -Om att leda sig själv med kärlek när livet skakar”. Den kommer snart ut. Katarina kommer tala om hur man som företagare kan förhålla sig mentalt och själsligt till sig själv, sin situation och sin omgivning. Hon kommer också ge tips och konkreta verktyg som man kan använda för att leda sig själv och andra genom utmanande tider. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 37 - Daniel Wiberg & Lise-Lotte Argulander

På Företagarnas digitala mötesrum v37 kommer du få möta Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg som berättar om sin syn på det ekonomiska läget, regeringens budgetproposition för 2022 och utmaningar för svensk ekonomi framöver.

Utöver det kommer Lise–Lotte Argulander som är specialist arbetsrätt & arbetsmiljö berättar om nyheter gällande stöd för korttidsarbete och återbetalning av stöd.

Daniel Wiberg
Chefsekonom på Företagarna
Ekonomi i högvarv och cirkus i politiken.
Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsatte som väntat det andra kvartalet, men den politiska turbulensen tilltar. Häromveckan meddelade statsminister Stefan Löfven att han kommer avgå som partiordförande och statsminister i samband med Socialdemokraternas kongress i november. Därmed väntar ytterligare politisk turbulens och kanske extraval eftersom regeringen inte har majoritet i riksdagen och därmed inte har stöd för sin politik och budget.
Vad betyder detta för ekonomin och landets företag?

Lise-Lotte Argulander
Specialist arbetsrätt & arbetsmiljö
Lise-Lotte kommer att berätta om nyheter gällande stöd för korttidsarbete och återbetalning av stöd och vad du som företagare kan tänka på inför hösten om du behöver mer stöd?

Se inspelningen här >>>

Vecka 36 - Mattias Djurstedt & Staffan Emanuelsson

Under första digitala mötesrum kommer vi få träffa Mattias Djurstedt som är en av de personer som vi kan finna på listan över 103 unga idéer och han kommer berätta om sitt världsunika sätt att odla fisk hållbart. Utöver det kommer du som deltagare få ta del av information och tips och trix på vad och hur du bör tänka på för att få en så bra styrelse som möjligt men även hur arbetet i styrelsen blir smart och tydlig.

Mattias Djurstedt
AB Nära & Naturlig SAM, Rimforsa

Biolog som revolutionerar landbaserad odling av fisk och räkor – världens snabbaste växande livsmedelsbransch – för att på sikt motverka världssvälten. Bolagets teknik härmar naturens eget koncept för att rengöra vatten med alger, bakterier och andra små så kallade mikrober. Genomför pilotodling i Eskilstuna, varpå en kommersiell odling ska starta i Örebro. Ingår i Örebro universitets projekt för framtidens mat samt backas av SLU Holding AB. Även knutet till Norrsken House.

Staffan Emanuelsson
Verksamhetsansvarig StyrelseAkademien Östesverige
Staffan jobbar dagligen med styrelserelaterade frågor samt utbildar och föreläser i styrelsearbete. Utöver det har Staffan själv stor erfarenhet från företagande då han driver och har drivit flertalet verksamheter och har bred förståelse och vet vikten av en effektiv och väl fungerade styrelse.

Se inspelningen här >>>

Vecka 22 - Lise-Lotte Argulander & Magnus Johansson

Under detta digitala mötesrum kommer vi få träffa två av Företagarnas experter! Du kommer få ta del av information om stöd för korttidsarbete, regeringens förslag om förlängning tom september 2021 samt om de problem och förutsättningar som krävs i de nuvarande systemen samt i den föreslagna förlängningen av stöd för korttidsarbete.

Du kommer även få ta del av en spännande rapport om upphandling i kommunerna som aldrig tidigare har genomförts och presenterats. Det är en rapport som är baserad på insamlad data från Sverige kommuner och som visar på hur mycket eller lite kommuner väljer att handla från stora och små företag, hur mycket av man handlar lokalt samt mycket mer spännande fakta!

Magnus Johansson - Expert offentlig upphandling och konkurrens
Magnus kommer presentera en aldrig tidigare genomför rapport från Företagarna som visar hur mycket Sveriges upphandlar från företag. Rapporten belyser följande:

 • Ny data som visar kommunernas faktiska inköp, inte uppskattade sådana (som nuvarande statistik kring offentlig upphandling bland annat bygger på)
 • Hur mycket kommunerna köper från olika företagsstorlekar, micro-, små- medelstora- och stora.
 • Hur mycket kommunerna köper från lokala företag
 • Vilka branscher som kommunerna köper mest från och vilka branscher som leverantörerna levererar mest från

Lise-Lotte Argulander - Expert arbetsrätt och arbetsmiljö
Lise-Lotte kommer prata om stöd för korttidsarbete, regeringens förslag om förlängning tom september 2021 samt om de problem och förutsättningar som krävs i de nuvarande systemen samt i den föreslagna förlängningen av stöd för korttidsarbete.

Se inspelningen här >>>

Vecka 21 - Sendify: Fredrik Edeland, Philip Robertsson, Amez Arazu
DreamLogistics: Jonas Ahlgren

Vart vill du komma med din business och företagande?

Det digitala mötesrummet den här veckan kommer ha fokus på hur du på ett smart sätt kan spara tid och pengar på att effektivisera din inrikesfrakt samt att vi kommer få ta del av expertkunskaper kring vad och hur du bör tänka på för att din nuvarande eller blivande e-handel skall ge ditt företag så mycket som möjligt.

Sendify
Fredrik Edeland, VD och grundare, Philip Robertsson, Sales Lead, Amez Arazu, Growth Executive

Så effektiviserar du din inrikesfrakt (rejält!)
Att spara in på onödiga kostnader kan göra stor skillnad, speciellt när det kommer till den vanligtvis stora utgiften ‘frakt’. I det digitala eventet “Så effektiviserar du din inrikesfrakt (rejält!)”, kommer Företagarnas partnerföretag Sendify att ge dig expertkunskap kring hur ditt företag kan optimera sina fraktflöden inrikes. Helt enkelt för att du ska kunna spendera mindre pengar och tid på din inrikesfrakt.

Jonas Ahlgren - VD för DreamLogistics AB
Jonas berättar kort om deras resa för att därefter prata om en av sakerna som han verkligen kan och brinner för och det är e-handel! Jonas kommer ge tips på hur man kommer igång och vad man ska tänka på när man startar och driver sin e-handel.

Se inspelningen här >>>

Vecka 20 - Josefine Engberg, Årets Unga Idé, Kristina Kaup Elford, medlem söker medlem

Josefine Engberg + hemlig - 103 unga idéer + Årets Unga Idé

Listan: 103 Unga Idéer.
I år är det sjätte året Företagarna hyllat och uppmärksammat unga företagare med listan 103 unga idéer. Syftet med listan är att lyfta fram förebilder som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd.

Priset: Årets Unga Idé.
I år instiftas det nya priset Årets Unga Idé. Tio av de företagare som uppmärksammas på listan 103 unga idéer får möjlighet att pitcha sin affärsidé inför en jury. Tre av dessa kommer sedan att tilldelas ett stipendium på 50 000 kronor var, från Bengt Bengtssons SIBA-stiftelse. Stipendiet delas ut till vinnarna den 15:e oktober samtidigt som Årets Företagare i Sverige koras.

Kristina Kaup Elford - Affärsutvecklingschef Företagarna

Medlem söker Medlem
Syfte med Företagarnas nätverk är att förbättra möjligheterna för Sveriges företagare att driva företag. Nätverkande idag sker i huvudsak genom fysiska och digitala träffar, och eventuella sociala nätverk på lokal och regional nivå. T.ex. grupper på facebook och Linkedin. Medlem-söker-medlem kompletterar detta genom att öppna upp möjlighet till samarbete på såväl lokal, regional och riksnivå.

Se inspelningen här >>>

Vecka 18 - Oliver Lopez, Christian Biller och Emma Jansson

Vilken bild har omvärlden av dig och ditt företag? Det digitala mötesrummet kommer den här veckan handla om dig och ditt företags digitala varumärke och vad du bör tänka på och göra föra att inte bli omsprungen av andra.

Bilden av Sverige skiljer sig beroende på vem man frågar vet vi. Men hur ser varumärket Sverige ut genom andra ländersglasögon? Hur står sig vårt land i förhållande till andra och hur jobbar man med den generella bilden av vårt avlånga land? Detta är frågor som vi kommer kunna ta del av på den här veckan Digitala mötesrum.

Oliver Lopez - Föreläsare
Digitaliseringen ger oss en möjlighet att nå vår målgrupp snabbare än tidigare, samtidigt som missnöjda kunder snabbt låter andra få veta detta. Att skapa värde har blivit ett sätt att skilja framgångsrika företag från resten. 

I sin föreläsning ger Oliver Lopez oss handfasta tips kring hur vi ska agera för att inte bli omsprungna. Kunddialogen har förflyttats online. Hur ska vi som företag skära igenom bruset och hur bör vi tänka kring vårt varumärke nu när allt är en Googling bort. Hur kan vi som företag möta kunden där kunden är?

Emma Jansson & Christian Biller - Svenska Institutet
Emma och Christian kommer att ge oss en bild över hur Sverige som varumärke ser ut om man tittar på det utifrån och in och hur det förhåller sig i förhållande till andra länder. Vi kommer även få ta del av hur man strategiskt jobbar för att behålla och utveckla bilden av Sverige både som ett besöksmål men även ur ett internationellt attraktionsperspektiv på flera plan där företagande och näringsliv är en viktig aspekt.

Se inspelningen här >>>

Vecka 17 - Julia Delin och Lina Skandevall 

Hur ser det egentligen ut med företagandet i Sverige? Är det jämställt mellan hur många män och kvinnor som driver och är det samma förutsättningar oavsett kön?

Vi kommer den här veckan få ta del av en genomgång av resultaten av en rapport Företagarna nyligen släppte i ämnet. Inte nog med det kommer vi få en inblick i hur en av Sveriges stora startupinkubatorer SSE Business Lab på Handelshögskolan framgångsrikt har jobbat med mångfaldsperspektivet både i företagandet men även ur en finansierings perspektiv.  

Lina Skandevall - Expert kvinnors företagande, branschförbundskansliet
Lina Skandevall har god insyn i företagarfrågorna och arbetar strategiskt med att ytterligare utveckla och stärka samarbetsformerna mellan Företagarna och anslutna branschförbund och arbetar med frågor som rör kvinnors företagande. Lina kommer presentera Företagarnas rapport kring kvinnligt företagande.

Julia Delin - VD för SSE Business Lab
Julia Delin är vd för SSE Business Lab, Handelshögskolans startupinkubator som hjälper studenter, alumner och fakultet med att starta skalbara bolag som bidrar till en bättre värld. Sedan 2019 ställer SSE Business Lab krav på bolagen som söker till programmen att de ska ha ett team som besitter mångfald för att kunna ta del av de resurser och stöd som då tillhandahålls nästintill gratis. Detta initiativ tillsammans och många fler dubblerade andelen bolag med kvinnliga grundare som sökte och kom in i programmen, och Julia kommer berätta hur det gick till.

Se inspelningen här >>>

Vecka 16 - Mats Glefors, Lasse Johansson och Martin Daniels

Lasse Johansson, ordförande Företagarna Kalmar Nybro och Mats Glefors från ConnectMedia
Vadå viktigt med digital närvaro, jag har ju en hemsida! 

I Sverige idag används Google av över 98 % av 16 till 65 åringarna. 4 av 10 pensionärer googlar varje dag. Merparten använder sina mobiler när man söker information om varor och tjänster. Otåligheten är stor , konkurrensen och bruset är enormt. Det görs massa affärer både digitalt och genom vägledning till den fysiska butiken varje minut.

-Varför väljer då så många företag att osynliggöra sig själva?

Den här gången får vi ta del av en föreläsning från Lasse Johansson som är ordförande i Företagarna i Kalmar Nybro och som tillsammans med Mats Glefors från ConnectMedia på ett lättförståeligt sätt kommer berätta och guida er om vad man som företagare bör tänka på för att på ett enkelt och effektivt sätt göra sitt företag tillgängligt i den digitala världen.

Martin Daniels, Statistiker på Företagarna samt författare av Välfärdsskaparna 2021
Martin kommer den här veckan presentera resultatet från Välfärdsskaparna.

Småföretagen – största finansiären av kommunernas välfärdstjänster. I Sverige finns det över en miljon företag som har skapats av våra 500 000 företagare. Småföretagen – som avser företag med färre än 50 anställda – utgör 99,4 procent av dessa och står för hela fyra av fem jobb som skapats under de senaste trettio åren. Resultatet även att småföretagen och deras anställda sammantaget står för de största skatteintäkterna på kommunal nivå. Småföretag (med färre än 50 anställda) står för 28 procent av de kommunala skatteintäkterna i Sveriges kommuner

Se inspelningen här >>>

Vecka 15 - Erik Herngren

Den här gången får vi ta del av en föreläsning från Kairos Future med Erik Herngren som tar oss med på en resa fram i tiden sedan gör vi en kort reflektion kring vad detta kommer kunna innebära just för dig och din verksamhet.

Erik Herngren – Kairos Future
Vad är det som formar världen som håller på att växa fram just nu? Kan det vara så att pandemin knuffar världen till förändring? Erik Herngren är senior partner och strategisk rådgivare på Kairos Future och i den här föreläsningen bjuder han på intressanta och tankeväckande framtidsspaningar.

Se inspelningen här >>>

Vecka 14 - Göran Björkdahl och Michael Alphov

Pruta som ett proffs och bli mer tideffektiv som företagare

Hur effektiv kan man vara? Om sanningen skall fram så tror jag ingen vet det. En sak vet vi och det är att Vecka 14 tema behandlar just dessa frågor både vad det gäller hur du kan optimera dina kostnader och utgifter men även hur du som företagare kan få till en effektiv arbetsdag och få över tid till annat.

Göran Björkdahl
Göran Björkdahl är ackrediterad av Expense Reduction Analysts sedan 2015. Göran har tidigare arbetat som inköpschef och inköpare inom privat och offentlig sektor. Göran kommer ta oss igenom hur man kan och bör se över sina utgifter och vad man kan tänka på och göra för att minimera dessa.

Michael Alphov - Ägare & grundare av Effektiva Metoder Norden AB
Michael kommer leda oss igenom samt ge oss verktyg för ökad personlig effektivitet hur du kan jobba för att bli mer effektiv i din roll som företagare. Michael är en välmeriterad föreläsare som jobbar med både stora och små företag och deras arbete för ett effektivare och bättre arbetssätt.

Se inspelningen här >>>

Vecka 12 - Oliver Rosengren, Lars Stjernkvist och Pontus Lindström

Oliver Rosengren - Kommunalråd och nämndordförande, Växjö kommun
Oliver kommer att prata om kommunala åtgärder för jobb och företagsamhet i pandemin. Växjö har värnat arbetslinjen och många unga eller nyanländas första jobb i restaurangbranschen med konkreta kommunala reformer i krisen. Så kallad microcatering, som spridit sig till flera kommuner, är ett uppmärksammat exempel.

Lars Stjernkvist Före detta kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
Lars är före detta kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och en framstående politiker som har verkat på många olika nivåer på den politiska spelplanen. Han har ofta förekommit i offentliga sammanhang med en stor portion åsikter och tyckande utifrån hans politiska övertygelse.

Pontus Lindström - Expert lokalt företagsklimat och brott mot företag
Pontus arbetar för en mer företagsanpassad kommunal myndighetsutövning och ett bättre lokalt företagsklimat, samt att belysa företagens betydelse för välfärdens finansiering.

Pontus tycker det är viktigt visa på konsekvenser av brottslighet som drabbar företagare på nationell och lokal nivå. Han sitter även med i Företagarnas branschförbundskansli.

Se inspelningen här >>>

Vecka 11 - Alette Hellström, Lina Skandevall och Frida Boklund

Frida Boklund - Regionchef Företagarna
Frida ger oss en kort statusuppdatering av vad Företagarna gör och vilka saker vi driver och agerar på.

Alette Hellström - Legitimerad Psykolog och organisationskonsult på PBM.
Med avstamp i beteendets psykologi tar vi oss an frågeställningar högaktuella i denna turbulenta tid:

Hur fungerar vi i kris? Hur får vi åtkomst till och kan stärka vår förmåga att fatta beslut? Hur kan vi öka vår motståndskraft? Målet är att du efter vår stund tillsammans ska ha med dig ett par konkreta verktyg för hur du kan stärka dig själv och möta de utmaningar du står inför idag.

Lina Skandevall - Expert kvinnors företagande, branschförbundskansliet
Lina Skandevall har god insyn i företagarfrågorna och arbetar strategiskt med att ytterligare utveckla och stärka samarbetsformerna mellan Företagarna och anslutna branschförbund och arbetar med frågor som rör kvinnors företagande. Lina kommer presentera Företagarnas rapport kring kvinnligt företagande.

Se inspelningen här >>>

Vecka 10 - Cecilia Nykvist, Stefan Falk Bohman, Sofia Talborn Björkvi och Erik Ageberg

Stefan Falk Bohman - Verksamhetsledare och grundare av Ung Drive
Ung Drive AB är en icke-vinstdrivande organisation som tillsammans tillsammans med sina licenstagare, jobbar stenhårt för att sprida entreprenörskap och Gnosjöanda ut i Sverige och världen.

Sofia Talborn Björkvi - Verksamhetschef Framtidsfrön 
Framtidsfrön är en ideell organisation med syfte att främja och utveckla entreprenörskap i skolan. Det här gör man genom hjälpa skolan till en nära samverkan med omvärlden men främst med utbildning, läromedel och aktiviteter som stimulerar kreativitet, problemlösning, och företagande  utifrån barns passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Cecilia Nykvist - Vd Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap

Erik Ageberg - Expert Företagarna
Kompetensbrist är ett av Sveriges största utmaningar utifrån ett företagarperspektiv då detta hämmar tillväxt, och utveckling av vårt gemensamma land och välfärd. Erik guidar oss igenom hur Företagarna ser på utmaningarna som finns utifrån ett utbildnings och företagarperspektiv. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 9 - Vlada Dimoski, Roger Eriksson och Erik Ciardi

Vlada Dimoski - Näringslivsutvecklare Region Jönköpings län
Jobbar som näringslivsutvecklare på Region Utveckling i Jönköping. Jobbar sedan årsskiftet Region Jönköpings företagsakut och tidigare varit på Nationella företagsakuten.

Erik Ciardi - Projektutvecklare Region Kalmar län
Från den 1 april 2020 erbjuder Region Kalmar län företag i regionen med max 20 anställda, upp till åtta timmars kostnadsfri rådgivning. Syftet är att företagen ska kunna få konsultation i frågor som rör ekonomi och juridik, och inte minst att få hjälp för att kunna söka de statliga stödpaketen. Sedan starten har vi beviljat rådgivning till 420 företag. Regionen har handlat upp 12 konsulter inom ekonomi och juridik och stöden går att söka till september 2021.

Roger Eriksson - Företagsmäklare
Funderar du på att sälja av ditt företag? Att sälja sitt företag är en process med många steg. Frågor inom juridik, avtal och skatter är bara några av alla frågor som kräver både kunskap och erfarenhet för att det ska bli rätt. På fredag kommer du få ta del av en erfaren företagsmäklares tips och råd.

Se inspelningen här >>>

Vecka 8 - Oxana Lakimenko, Conny Karlsson Örnros, Sofia Toremalm och Larry Wijk

Oxana Lakimenko - Jurist på Företagarna
Oxana guidar oss igenom de nya förutsättningarna samt ger oss en genomgång av förlängningen av omställningsstödet. Vad är det som gäller och vad kan du förvänta dig av processen vid en ansökan nu när nya ansökningsperioden har startat. 

Conny Karlsson Örnros, Sofia Toremalm och Larry Wijk - Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen
Conny, Sofia och Larry kommer presentera en nationell lägesrapport från AF samt en genomgång av vad och hur du som arbetsgivare kan få för hjälp och har för möjligheter att använda dig av Arbetsförmedlingens breda palett av verktyg. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 7 - Sara Brandt och Lise-Lotte Argulander

Lise-Lotte Argulander - Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö
Lise-Lotte guidar oss igenom de nya förutsättningarna samt ger oss en genomgång av förlängningen av korttidsstödet. Vad är det som gäller och vad kan du förvänta dig av processen vid en ansökan nu när nya ansökningsperioden har startat. 

Sara Brandt - Vice VD Almi Företagspartner
Sara Brandt är vice vd i Almi och ansvarig för affärsområdet lån och företagsutvecklande rådgivning mot små och medelstora företag. Sara kommer att prata om utvecklingen på marknaden under 2020, vad Almi gjorde för att möta krisens behov, bla lanseringen av Brygglånet samt viktiga lärdomar att ta med sig inför 2021. Hon lyfter även vad som är viktigt att tänka på i en kris och det faktum att vi har kris och tillväxt samtidigt i Sverige.

Se inspelningen här >>>

Vecka 6 - Mikael Lönnberg och Pontus Lindström

 • Mikael Lönnberg – Fokusstrateg, diplomerad marknadsekonom, stresscoach & mental coach
  Mikael har sedan 2010 arbetat med klienter gällande fokusering. Med erfarenhet inom försäljning i internationella och nationella miljöer i cirka 30 år har Mikael upplevt många stressade och pressade situationer där fokus inte alltid varit på rätt saker i den aktuella situationen. Mikael kommer att berätta hur vi kan ändra på vårt förhållande till stress.
  Du kommer få kunskap kring ämnen som: 
  Fokusering i arbetslivet
  Skilj på privat tid/arbetstid
  Planera in stressen i arbetet
 • Pontus Lindström - Näringspolitisk expert på Företagarna
  En ny undersökning av företagares utsatthet för brott visar att de senaste årens negativa trend med ökad brottslighet både har fortsatt och förvärrats under coronakrisen. Samtidigt är det allt färre utsatta företagare som anmäler brotten till polisen, då det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Företagarna presenterar konkreta åtgärder på nationell och lokal nivå för att motverka kriminaliteten.

Se inspelningen här >>>

Vecka 5 - Johan Erixon och Patrick Krassén

 • Johan Erixon , Säljchef & Affärsutvecklare - 
  Generera mer affärer med Inbound Marketing
  ”I dagens digitala värld har behovet av att nyttja företagets digitala kanaler för att generera affärer och kundinteraktion ökat dramatiskt. Johan Erixon hos digitala affärsutvecklarna Tromb berättar om hur Inbound Marketing kan öka och fördjupa din automatiserade kunddialog. Du kommer få svar på frågor som hur fungerar det, för vilken typ av verksamhet passar det samt vad som krävs för att komma igång."
 • Patrick Krassén, Skattepolitisk expert på Företagarna -
  Patrick kommer guida oss igenom hur skatteanståndet fungerar och vad som gäller för dig som företagare och hur systemet för detta är uppbyggt och ser ut.

Se inspelningen här >>>

Vecka 4 - Oskar Wijk & Oxana Iakimenko

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Oskar Wijlk, VD Destination Småland - Oskar ger oss en generell bild av hur besöksnäringen i Sverige ser ut och har påverkats under den här perioden samt ger en bred bild av läget i näringen och även lite framtidsspaningar och trender.
 • Oxana Iakimenko, Jurist hos Företagarna - Oxana kommer guida oss genom de nya förutsättningarna som har uppstått kring alla ”coronastöd” för dig som företagare. Oxana ger dig tips och trix samt inspel på vad du bör tänka på när du söker de olika stöden. Hon finns även med för att kunna svara på andra juridiska frågor.

Se inspelningen här >>>

Vecka 3 - Günther Mårder, Ola Olsson, Oxana Iakimenko 

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Günther Mårder, VD Företagarna – Hur kommer 2021 se ut för Företagarna och för dig som företagare
 • Ola Olsson, Professor i nationalekonomi - Vad innebär maktskiftet i USA?
 • Oxana Iakimenko, Jurist hos Företagarna – Genomgång Pandemilagen

Se inspelningen här >>>

Vecka 2 - Marie Morell, Fredrik Östbom & Oxana Iakimenko

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Marie Morell – Pratar om den nationella vaccineringsstrategin
 • Fredrik Östbom – Ger oss en bild av Företagarnas övergripande arbete för 2021
 • Oxana Iakimenko - Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 51 - Mattias Weinhandl & Fabian Bengtsson

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Mattias Weinhandl – Pratar sin roll som Ängelinvesterare och utmaningar med att driva företag i spåren av Corona. 
 • Fabian Bengtsson – Berättar om sin resa som företagare samt företagarnas väg framåt med möjligheter och utmaningar.  
 • Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 50 - Vad hade vi gjort utan vår bank?

Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.

Elin Takac, Swedbank – Pratar om hur banken tänker kring relationen med företag. 

Frida Boklund – Resonerar kring Bankens och Företagens möjligheter och utmaningar.  

Zarina Musa - Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 49 - Företagarnas Juridiska Rådgivning

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Patrick Krassén, Skattepolitisk expert på Analys&Opinion
  De olika krisstöd som staten har infört har diverse krav, varav flera gör att nystartade företag inte kan ta del av dem. Vad gör regeringen för att underlätta för nya företag - och vad mer borde göras? Patrick kommenterar.    
 • Anna Hjertstedt , VD Nyföretagarcentrum Linköping
  Anna ger Nyföretagarcentrums bild av hur nystartade företag har påverkats och hur det just nu påverkats av den rådande situationen av pandemin. Vilka utmaningar hon har mött under året samt vad hon ser på vad som skulle behövas göras för att underlätta framöver. 
 • Företagarnas juridiska rådgivning - Ger en nulägesrapport om vad som kommer in på rådgivningen samt svara på frågor från dig som deltagare.

Vecka 48 - Skattenyheter inför årsskiftet

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Tim Brynte – Skattenytt 2021    
 • Pontus Lindström – Lokala stödåtgärder
 • Karin Berggren - Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 47 - Cyberattacker, cybersäkerhet

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Sofia Lundqvist – Cybersäkerhet  
  Öka medvetenheten kring Cybersäkerhet – en angelägenhet för alla
  Sofia berättar om Pilotprojekt Cybersäkerhet. Syftet med projektet och vad man vill uppnå med resultatet utifrån det innehåll har genererat. 
 • Daniel Kullgard – Tech & Innovation
  Daniel kommer ge oss en bild över tech och innovationsläget i Sverige mår. Han kommer belysa utmaningar och även framgångsfaktorer för ett fungerande tech och innovationsklimat. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 46 - Brott mot företagare

 • Frida Boklund hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Thomas Bergqvist - Polisen
  Thomas Bergqvist har varit polisanställd sedan 1992. Han har varit kommunpolis i lokalpolisområde Eskilstuna i elva år och har länge varit verksam inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. 
 • Andreas Carlsson – Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
  Andreas Carlson, Mullsjö i Jönköpings län, är en svensk politiker för Kristdemokraterna. Han är riksdagsledamot sedan valet 2010 och partiets gruppledare i riksdagen sedan den 16 juni 2015. Andreas är Justitieutskottet vice ordförande.

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 45 - Möt Oscar Öberg, Årets Företagare i Östergötland samt Fredrik Östbom, Företagarnas nya Samhällspolitiska chef

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Oscar Öberg, Softube AB – Årets Företagare Östergötland
 • Fredrik Östbom – Företagarnas nya samhällspolitiska chef presenterar sig

Se inspelningen här >>>

Vecka 43 - Möt Årets Företagare Rickard Bergfors, MAX Hamburgerrestauranger

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Lars Lindberg, Regionchef inleder kort
 • Rickard Bergfors, Max Hamburgare – Årets Företagare
 • Daniel Wiberg – LAS-läget . Parterna måste nu ta ansvar för det som är själva grunden i den svenska modellen: kompromissen. Havererade förhandlingar, vad händer nu och hur står företagarna i frågan? Daniel Wiberg tar oss igenom processen och turerna runt Las-frågan.  

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 42 - Peter Hellgren grundare och VD för Consid som är Årets Företagare Jönköpings län och Magnus Unemyr expert inom AI och försäljning

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Frida Boklund kort inledning.
 • Peter Hellgren – Consid
 • Magnus Unemyr – Ai expert

Se inspelningen här >>>

Vecka 41 - Ledarskap, digital möteskultur och information om vilka förmåner och fördelar du har som medlem i företagarna.

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Frida Boklund kort inledning.
 • Emelie Palmér och Annika Stålhandske på Growing Leaders
 • Alexander Holles - Förmåner och fördelar med ditt medlemskap

Se inspelningen här >>>

Vecka 40 - Ta del av en häftig resa som Årets Unga Företagare i Stockholm har gjort och fortsatt gör och offentlig upphandling

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Thomas Byström kort inledning.
 • Dina & Sermed Majid, Tandcentralen – Årets Unga Företagare Stockholms Län berättar om sin resa
 • Magnus Johansson, Expert på offentlig upphandling snackar offentlig upphandling

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 39 - Personligt varumärke och marknadsföring

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Frida Boklund kort inledning.
 • Daniel Wiberg ger kommentar på höstbudgeten  
 • Oliver Lopez ger tips och trix kring personligt varumärke och marknadsföring
 • En av Företagarnas jurister berättar om de senaste i den juridiska rådgivningen, samt svara på frågor

 

Se inspelningen här >>>

Vecka 38 - Den här veckan blickar vi in i framtiden och nutiden med 2x Fredrik!

 • Frida Boklund kort inledning
 • Fredrik Isakson från Volvo cars Fredrik Isakson är ny försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige.
 • Fredrik Heintz, biträdande professor och AI-forskare vid Linköpings universitet.
 • En av Företagarnas jurister berättar om de senaste i den juridiska rådgivningen, samt svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

Vecka 37 - Vi håller farten uppe och fortsätter vårt digitala mötesrum!

 • Frida Boklund kort inledning.
 • Magnus Gustafsson, Almi Företagspartner - Undrar du varför det inte finns pengar på kontot fast affärerna går bra? Har du någon gång önskat att det fanns ett enkelt sätt att få en ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi? Vill du förbättra företagets lönsamhet och behöver en långsiktig strategi för det? Är du helt enkelt redo att ta ditt företag till nästa nivå? Då kan Almis erbjudande "Din affär" vara något för dig.
 • Edvin Johansson, Årets Unga Företagare i Östergötland – Berättar om AutoMat som är ett helt nytt obemannat dagligvaruhandels koncept. Med Små genomtänkta butiker runt om i landet förser Auto_mat personer som bor på landsbyggden eller i områden där butiker saknas möjlighet att handla basvaror och andra väl utvalda och områdesanpassade varor
 • En av Företagarnas jurister berättar om de senaste i den juridiska rådgivningen, samt svara på frågor

Se inspelningen här >>>

Vecka 36 - Ett aktivt och hälsosamt liv kan kopplas till ökad lönsamhet och framgång

 • Frida Boklund inleder kort.
 • Ralf Lilja berättar om vikten av att röra på sig och sambandet mellan hälsa och lönsamhet.
 • Mattias Sunneborn peppar och inspirerar dig med enkla och effektiva träningstips.
 • Företagarnas jurist Christoffer Lewinowitz kommer att prata om en del nyheter som företag skall tänka på framöver samt förtydliga vad som gäller rörande användandet av friskvårdsbidraget till olika satsningar inom företaget

Se inspelningen här >>>

Vecka 34 - Hur året varit och en framtidsspaning

 • Robert Wallin – Biträdande Regionchef Företagarna. Välkomnar och går igenom praktiska saker inför mötet.
 • Günther Mårder – Uppdatering om första delen på året, Höstens fokus samt framtidsspaning
 • Patrick Krassèn – Omställningsstödets utmaningar och måsten för dig som har sökt eller tänker söka det. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 24 - Nationella Företagsakuten

 • Frida Boklund – Regionchef Företagarna Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland. Hälsar välkomna och drar en kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Peter Friberg, Nationella Företagsakuten - Nationella Företagsakuten ger rådgivning till företagare i hela landet som möter svårigheter utifrån covid-19. Peter Friberg presenterar deras uppdrag och redogör för de den bild av krisens konsekvenser som de möter.
 • Christoffer Lewinowitz - Juridiska rådgivningen - Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svarar på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 23 - Så här tänker banken i krisen

 • Mikael Erlandson – Regionchef Företagarna Västra Götaland. Hälsar välkomna och drar en kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Anna Norlin - Rörelseområdeschef Väst, Swedbank - Så här tänker banken i krisen
 • Christoffer Lewinowitz - Juridiska rådgivningen - Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svarar på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 22 - Energieffektivisering

 • Robert Wallin – Biträdande Regionchef Företagarna. Välkomna och kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Roger Gunnarsson – Energikontor Sydost – Energieffektivisering och hur kan Energikontor runt om i Sverige erbjuda och hjälpa till med.
 • Hampus Löwstedt från Juridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 20 - Kompetensförsörjning och digitalisering

 • Mikael Erlandsson – Regionchef Företagarna. Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Malin Påhls Hansson  - Näringspolitiskt expert, kompetensförsörjning och digitalisering: Malin kommer att tala om hur kan vi  tänka strategiskt i ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, och därmed stå bättre rustade inför den pågående digitala strukturomvandlingen? Vad säger regelverket och var finns det relevanta utbildningsutbudet? Om detta och lite mer kommer Företagarnas näringspolitiska expert Malin Påhls Hansson att prata om.
 • Zarina Musa frånJuridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 19 - Omsättningsstöd

 • Frida Boklund – Regionchef Företagarna. Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Patrick Krassén – Expert på Företagarna. Patrick kommer kort presentera det nya omsättningsstödet och vad det innebär utifrån den information som är tillgänglig vid mötestillfället. Tillfälle för frågor ges efter.
 • Christoffer Lewinowitz från den Juridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 17 - Hyresrabatten

 • Thomas Byström, regionchef för Företagarna Stockholms län och Mälardalen, ger oss en nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Pontus Lindström, expert från Företagarnas Analys- och opinionsavdelning, berättar om hur hyresrabatten fungerar samt svara på frågor rörande detta. 
 • Christoffer Lewinowitz, från Företagarnas juridiska rådgivning som kort uppdaterar om vanligaste frågorna som kommer till rådgivningen samt svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

Vecka 16 - Almi

 • Lars Lindberg - Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Niklas Jonsson - Vd Almi Nord. Niklas presenterar och berättar mer Brygglånen och Almis utökade roll i samband med Coronakrisen.
 • Hans Andersson - från Kaiding Advokatbyra. Kaiding är erkänt duktiga på obeståndsrätt och kommer tala kring detta samt guida och svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

 

 

 

 

Fler nyheter från Företagarna