headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarnas Digitala Mötesrum - tidigare inspelningar

Företagarnas digitala mötesrum behandlar frågor och läget rörande Covid-19 exklusivt just för dig som är medlem i Företagarna! Här kan du se tidigare inspelningar från våra möten.

Vecka 36 - Ett aktivt och hälsosamt liv kan kopplas till ökad lönsamhet och framgång

 • Frida Boklund inleder kort.
 • Ralf Lilja berättar om vikten av att röra på sig och sambandet mellan hälsa och lönsamhet.
 • Mattias Sunneborn peppar och inspirerar dig med enkla och effektiva träningstips.
 • Företagarnas jurist Christoffer Lewinowitz kommer att prata om en del nyheter som företag skall tänka på framöver samt förtydliga vad som gäller rörande användandet av friskvårdsbidraget till olika satsningar inom företaget

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 34 - Hur året varit och en framtidsspaning

 • Robert Wallin – Biträdande Regionchef Företagarna. Välkomnar och går igenom praktiska saker inför mötet.
 • Günther Mårder – Uppdatering om första delen på året, Höstens fokus samt framtidsspaning
 • Patrick Krassèn – Omställningsstödets utmaningar och måsten för dig som har sökt eller tänker söka det. 

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 23 - Så här tänker banken i krisen

 • Mikael Erlandson – Regionchef Företagarna Västra Götaland. Hälsar välkomna och drar en kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Anna Norlin - Rörelseområdeschef Väst, Swedbank - Så här tänker banken i krisen
 • Christoffer Lewinowitz - Juridiska rådgivningen - Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svarar på frågor live från dig.

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 22 - Energieffektivisering

 • Robert Wallin – Biträdande Regionchef Företagarna. Välkomna och kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Roger Gunnarsson – Energikontor Sydost – Energieffektivisering och hur kan Energikontor runt om i Sverige erbjuda och hjälpa till med.
 • Hampus Löwstedt från Juridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 20 - Kompetensförsörjning och digitalisering

 • Mikael Erlandsson – Regionchef Företagarna. Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Malin Påhls Hansson  - Näringspolitiskt expert, kompetensförsörjning och digitalisering: Malin kommer att tala om hur kan vi  tänka strategiskt i ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, och därmed stå bättre rustade inför den pågående digitala strukturomvandlingen? Vad säger regelverket och var finns det relevanta utbildningsutbudet? Om detta och lite mer kommer Företagarnas näringspolitiska expert Malin Påhls Hansson att prata om.
 • Zarina Musa frånJuridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 19 - Omsättningsstöd

 • Frida Boklund – Regionchef Företagarna. Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Patrick Krassén – Expert på Företagarna. Patrick kommer kort presentera det nya omsättningsstödet och vad det innebär utifrån den information som är tillgänglig vid mötestillfället. Tillfälle för frågor ges efter.
 • Christoffer Lewinowitz från den Juridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 17 - Hyresrabatten

 • Thomas Byström, regionchef för Företagarna Stockholms län och Mälardalen, ger oss en nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Pontus Lindström, expert från Företagarnas Analys- och opinionsavdelning, berättar om hur hyresrabatten fungerar samt svara på frågor rörande detta. 
 • Christoffer Lewinowitz, från Företagarnas juridiska rådgivning som kort uppdaterar om vanligaste frågorna som kommer till rådgivningen samt svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

Vecka 16 - Almi

 • Lars Lindberg - Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Niklas Jonsson - Vd Almi Nord. Niklas presenterar och berättar mer Brygglånen och Almis utökade roll i samband med Coronakrisen.
 • Hans Andersson - från Kaiding Advokatbyra. Kaiding är erkänt duktiga på obeståndsrätt och kommer tala kring detta samt guida och svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

 

 

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap