headphones newspaper video-player

Företagarnas Digitala Mötesrum - tidigare inspelningar

Varje fredag kör vi digitala sändningar med viktiga och aktuella ämnen för dig som företagare under rådande pandemi. Här har vi samlat alla tidigare sändningar, som du kan ta del av i efterhand.
Publicerad 5 jun 2020

Vecka 18 - Oliver Lopez, Christian Biller och Emma Jansson

Vilken bild har omvärlden av dig och ditt företag? Det digitala mötesrummet kommer den här veckan handla om dig och ditt företags digitala varumärke och vad du bör tänka på och göra föra att inte bli omsprungen av andra.

Bilden av Sverige skiljer sig beroende på vem man frågar vet vi. Men hur ser varumärket Sverige ut genom andra ländersglasögon? Hur står sig vårt land i förhållande till andra och hur jobbar man med den generella bilden av vårt avlånga land? Detta är frågor som vi kommer kunna ta del av på den här veckan Digitala mötesrum.

Oliver Lopez - Föreläsare
Digitaliseringen ger oss en möjlighet att nå vår målgrupp snabbare än tidigare, samtidigt som missnöjda kunder snabbt låter andra få veta detta. Att skapa värde har blivit ett sätt att skilja framgångsrika företag från resten. 

I sin föreläsning ger Oliver Lopez oss handfasta tips kring hur vi ska agera för att inte bli omsprungna. Kunddialogen har förflyttats online. Hur ska vi som företag skära igenom bruset och hur bör vi tänka kring vårt varumärke nu när allt är en Googling bort. Hur kan vi som företag möta kunden där kunden är?

Emma Jansson & Christian Biller - Svenska Institutet
Emma och Christian kommer att ge oss en bild över hur Sverige som varumärke ser ut om man tittar på det utifrån och in och hur det förhåller sig i förhållande till andra länder. Vi kommer även få ta del av hur man strategiskt jobbar för att behålla och utveckla bilden av Sverige både som ett besöksmål men även ur ett internationellt attraktionsperspektiv på flera plan där företagande och näringsliv är en viktig aspekt.

Se inspelningen här >>>

Vecka 17 - Julia Delin och Lina Skandevall 

Hur ser det egentligen ut med företagandet i Sverige? Är det jämställt mellan hur många män och kvinnor som driver och är det samma förutsättningar oavsett kön?

Vi kommer den här veckan få ta del av en genomgång av resultaten av en rapport Företagarna nyligen släppte i ämnet. Inte nog med det kommer vi få en inblick i hur en av Sveriges stora startupinkubatorer SSE Business Lab på Handelshögskolan framgångsrikt har jobbat med mångfaldsperspektivet både i företagandet men även ur en finansierings perspektiv.  

Lina Skandevall - Expert kvinnors företagande, branschförbundskansliet
Lina Skandevall har god insyn i företagarfrågorna och arbetar strategiskt med att ytterligare utveckla och stärka samarbetsformerna mellan Företagarna och anslutna branschförbund och arbetar med frågor som rör kvinnors företagande. Lina kommer presentera Företagarnas rapport kring kvinnligt företagande.

Julia Delin - VD för SSE Business Lab
Julia Delin är vd för SSE Business Lab, Handelshögskolans startupinkubator som hjälper studenter, alumner och fakultet med att starta skalbara bolag som bidrar till en bättre värld. Sedan 2019 ställer SSE Business Lab krav på bolagen som söker till programmen att de ska ha ett team som besitter mångfald för att kunna ta del av de resurser och stöd som då tillhandahålls nästintill gratis. Detta initiativ tillsammans och många fler dubblerade andelen bolag med kvinnliga grundare som sökte och kom in i programmen, och Julia kommer berätta hur det gick till.

Se inspelningen här >>>

Vecka 16 - Mats Glefors, Lasse Johansson och Martin Daniels

Lasse Johansson, ordförande Företagarna Kalmar Nybro och Mats Glefors från ConnectMedia
Vadå viktigt med digital närvaro, jag har ju en hemsida! 

I Sverige idag används Google av över 98 % av 16 till 65 åringarna. 4 av 10 pensionärer googlar varje dag. Merparten använder sina mobiler när man söker information om varor och tjänster. Otåligheten är stor , konkurrensen och bruset är enormt. Det görs massa affärer både digitalt och genom vägledning till den fysiska butiken varje minut.

-Varför väljer då så många företag att osynliggöra sig själva?

Den här gången får vi ta del av en föreläsning från Lasse Johansson som är ordförande i Företagarna i Kalmar Nybro och som tillsammans med Mats Glefors från ConnectMedia på ett lättförståeligt sätt kommer berätta och guida er om vad man som företagare bör tänka på för att på ett enkelt och effektivt sätt göra sitt företag tillgängligt i den digitala världen.

Martin Daniels, Statistiker på Företagarna samt författare av Välfärdsskaparna 2021
Martin kommer den här veckan presentera resultatet från Välfärdsskaparna.

Småföretagen – största finansiären av kommunernas välfärdstjänster. I Sverige finns det över en miljon företag som har skapats av våra 500 000 företagare. Småföretagen – som avser företag med färre än 50 anställda – utgör 99,4 procent av dessa och står för hela fyra av fem jobb som skapats under de senaste trettio åren. Resultatet även att småföretagen och deras anställda sammantaget står för de största skatteintäkterna på kommunal nivå. Småföretag (med färre än 50 anställda) står för 28 procent av de kommunala skatteintäkterna i Sveriges kommuner

Se inspelningen här >>>

Vecka 15 - Erik Herngren

Den här gången får vi ta del av en föreläsning från Kairos Future med Erik Herngren som tar oss med på en resa fram i tiden sedan gör vi en kort reflektion kring vad detta kommer kunna innebära just för dig och din verksamhet.

Erik Herngren – Kairos Future
Vad är det som formar världen som håller på att växa fram just nu? Kan det vara så att pandemin knuffar världen till förändring? Erik Herngren är senior partner och strategisk rådgivare på Kairos Future och i den här föreläsningen bjuder han på intressanta och tankeväckande framtidsspaningar.

Se inspelningen här >>>

Vecka 14 - Göran Björkdahl och Michael Alphov

Pruta som ett proffs och bli mer tideffektiv som företagare

Hur effektiv kan man vara? Om sanningen skall fram så tror jag ingen vet det. En sak vet vi och det är att Vecka 14 tema behandlar just dessa frågor både vad det gäller hur du kan optimera dina kostnader och utgifter men även hur du som företagare kan få till en effektiv arbetsdag och få över tid till annat.

Göran Björkdahl
Göran Björkdahl är ackrediterad av Expense Reduction Analysts sedan 2015. Göran har tidigare arbetat som inköpschef och inköpare inom privat och offentlig sektor. Göran kommer ta oss igenom hur man kan och bör se över sina utgifter och vad man kan tänka på och göra för att minimera dessa.

Michael Alphov - Ägare & grundare av Effektiva Metoder Norden AB
Michael kommer leda oss igenom samt ge oss verktyg för ökad personlig effektivitet hur du kan jobba för att bli mer effektiv i din roll som företagare. Michael är en välmeriterad föreläsare som jobbar med både stora och små företag och deras arbete för ett effektivare och bättre arbetssätt.

Se inspelningen här >>>

Vecka 12 - Oliver Rosengren, Lars Stjernkvist och Pontus Lindström

Oliver Rosengren - Kommunalråd och nämndordförande, Växjö kommun
Oliver kommer att prata om kommunala åtgärder för jobb och företagsamhet i pandemin. Växjö har värnat arbetslinjen och många unga eller nyanländas första jobb i restaurangbranschen med konkreta kommunala reformer i krisen. Så kallad microcatering, som spridit sig till flera kommuner, är ett uppmärksammat exempel.

Lars Stjernkvist Före detta kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
Lars är före detta kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och en framstående politiker som har verkat på många olika nivåer på den politiska spelplanen. Han har ofta förekommit i offentliga sammanhang med en stor portion åsikter och tyckande utifrån hans politiska övertygelse.

Pontus Lindström - Expert lokalt företagsklimat och brott mot företag
Pontus arbetar för en mer företagsanpassad kommunal myndighetsutövning och ett bättre lokalt företagsklimat, samt att belysa företagens betydelse för välfärdens finansiering.

Pontus tycker det är viktigt visa på konsekvenser av brottslighet som drabbar företagare på nationell och lokal nivå. Han sitter även med i Företagarnas branschförbundskansli.

Se inspelningen här >>>

Vecka 11 - Alette Hellström, Lina Skandevall och Frida Boklund

Frida Boklund - Regionchef Företagarna
Frida ger oss en kort statusuppdatering av vad Företagarna gör och vilka saker vi driver och agerar på.

Alette Hellström - Legitimerad Psykolog och organisationskonsult på PBM.
Med avstamp i beteendets psykologi tar vi oss an frågeställningar högaktuella i denna turbulenta tid:

Hur fungerar vi i kris? Hur får vi åtkomst till och kan stärka vår förmåga att fatta beslut? Hur kan vi öka vår motståndskraft? Målet är att du efter vår stund tillsammans ska ha med dig ett par konkreta verktyg för hur du kan stärka dig själv och möta de utmaningar du står inför idag.

Lina Skandevall - Expert kvinnors företagande, branschförbundskansliet
Lina Skandevall har god insyn i företagarfrågorna och arbetar strategiskt med att ytterligare utveckla och stärka samarbetsformerna mellan Företagarna och anslutna branschförbund och arbetar med frågor som rör kvinnors företagande. Lina kommer presentera Företagarnas rapport kring kvinnligt företagande.

Se inspelningen här >>>

Vecka 10 - Cecilia Nykvist, Stefan Falk Bohman, Sofia Talborn Björkvi och Erik Ageberg

Stefan Falk Bohman - Verksamhetsledare och grundare av Ung Drive
Ung Drive AB är en icke-vinstdrivande organisation som tillsammans tillsammans med sina licenstagare, jobbar stenhårt för att sprida entreprenörskap och Gnosjöanda ut i Sverige och världen.

Sofia Talborn Björkvi - Verksamhetschef Framtidsfrön 
Framtidsfrön är en ideell organisation med syfte att främja och utveckla entreprenörskap i skolan. Det här gör man genom hjälpa skolan till en nära samverkan med omvärlden men främst med utbildning, läromedel och aktiviteter som stimulerar kreativitet, problemlösning, och företagande  utifrån barns passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Cecilia Nykvist - Vd Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap

Erik Ageberg - Expert Företagarna
Kompetensbrist är ett av Sveriges största utmaningar utifrån ett företagarperspektiv då detta hämmar tillväxt, och utveckling av vårt gemensamma land och välfärd. Erik guidar oss igenom hur Företagarna ser på utmaningarna som finns utifrån ett utbildnings och företagarperspektiv. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 9 - Vlada Dimoski, Roger Eriksson och Erik Ciardi

Vlada Dimoski - Näringslivsutvecklare Region Jönköpings län
Jobbar som näringslivsutvecklare på Region Utveckling i Jönköping. Jobbar sedan årsskiftet Region Jönköpings företagsakut och tidigare varit på Nationella företagsakuten.

Erik Ciardi - Projektutvecklare Region Kalmar län
Från den 1 april 2020 erbjuder Region Kalmar län företag i regionen med max 20 anställda, upp till åtta timmars kostnadsfri rådgivning. Syftet är att företagen ska kunna få konsultation i frågor som rör ekonomi och juridik, och inte minst att få hjälp för att kunna söka de statliga stödpaketen. Sedan starten har vi beviljat rådgivning till 420 företag. Regionen har handlat upp 12 konsulter inom ekonomi och juridik och stöden går att söka till september 2021.

Roger Eriksson - Företagsmäklare
Funderar du på att sälja av ditt företag? Att sälja sitt företag är en process med många steg. Frågor inom juridik, avtal och skatter är bara några av alla frågor som kräver både kunskap och erfarenhet för att det ska bli rätt. På fredag kommer du få ta del av en erfaren företagsmäklares tips och råd.

Se inspelningen här >>>

Vecka 8 - Oxana Lakimenko, Conny Karlsson Örnros, Sofia Toremalm och Larry Wijk

Oxana Lakimenko - Jurist på Företagarna
Oxana guidar oss igenom de nya förutsättningarna samt ger oss en genomgång av förlängningen av omställningsstödet. Vad är det som gäller och vad kan du förvänta dig av processen vid en ansökan nu när nya ansökningsperioden har startat. 

Conny Karlsson Örnros, Sofia Toremalm och Larry Wijk - Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen
Conny, Sofia och Larry kommer presentera en nationell lägesrapport från AF samt en genomgång av vad och hur du som arbetsgivare kan få för hjälp och har för möjligheter att använda dig av Arbetsförmedlingens breda palett av verktyg. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 7 - Sara Brandt och Lise-Lotte Argulander

Lise-Lotte Argulander - Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö
Lise-Lotte guidar oss igenom de nya förutsättningarna samt ger oss en genomgång av förlängningen av korttidsstödet. Vad är det som gäller och vad kan du förvänta dig av processen vid en ansökan nu när nya ansökningsperioden har startat. 

Sara Brandt - Vice VD Almi Företagspartner
Sara Brandt är vice vd i Almi och ansvarig för affärsområdet lån och företagsutvecklande rådgivning mot små och medelstora företag. Sara kommer att prata om utvecklingen på marknaden under 2020, vad Almi gjorde för att möta krisens behov, bla lanseringen av Brygglånet samt viktiga lärdomar att ta med sig inför 2021. Hon lyfter även vad som är viktigt att tänka på i en kris och det faktum att vi har kris och tillväxt samtidigt i Sverige.

Se inspelningen här >>>

Vecka 6 - Mikael Lönnberg och Pontus Lindström

 • Mikael Lönnberg – Fokusstrateg, diplomerad marknadsekonom, stresscoach & mental coach
  Mikael har sedan 2010 arbetat med klienter gällande fokusering. Med erfarenhet inom försäljning i internationella och nationella miljöer i cirka 30 år har Mikael upplevt många stressade och pressade situationer där fokus inte alltid varit på rätt saker i den aktuella situationen. Mikael kommer att berätta hur vi kan ändra på vårt förhållande till stress.
  Du kommer få kunskap kring ämnen som: 
  Fokusering i arbetslivet
  Skilj på privat tid/arbetstid
  Planera in stressen i arbetet
 • Pontus Lindström - Näringspolitisk expert på Företagarna
  En ny undersökning av företagares utsatthet för brott visar att de senaste årens negativa trend med ökad brottslighet både har fortsatt och förvärrats under coronakrisen. Samtidigt är det allt färre utsatta företagare som anmäler brotten till polisen, då det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Företagarna presenterar konkreta åtgärder på nationell och lokal nivå för att motverka kriminaliteten.

Se inspelningen här >>>

Vecka 5 - Johan Erixon och Patrick Krassén

 • Johan Erixon , Säljchef & Affärsutvecklare - 
  Generera mer affärer med Inbound Marketing
  ”I dagens digitala värld har behovet av att nyttja företagets digitala kanaler för att generera affärer och kundinteraktion ökat dramatiskt. Johan Erixon hos digitala affärsutvecklarna Tromb berättar om hur Inbound Marketing kan öka och fördjupa din automatiserade kunddialog. Du kommer få svar på frågor som hur fungerar det, för vilken typ av verksamhet passar det samt vad som krävs för att komma igång."
 • Patrick Krassén, Skattepolitisk expert på Företagarna -
  Patrick kommer guida oss igenom hur skatteanståndet fungerar och vad som gäller för dig som företagare och hur systemet för detta är uppbyggt och ser ut.

Se inspelningen här >>>

Vecka 4 - Oskar Wijk & Oxana Iakimenko

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Oskar Wijlk, VD Destination Småland - Oskar ger oss en generell bild av hur besöksnäringen i Sverige ser ut och har påverkats under den här perioden samt ger en bred bild av läget i näringen och även lite framtidsspaningar och trender.
 • Oxana Iakimenko, Jurist hos Företagarna - Oxana kommer guida oss genom de nya förutsättningarna som har uppstått kring alla ”coronastöd” för dig som företagare. Oxana ger dig tips och trix samt inspel på vad du bör tänka på när du söker de olika stöden. Hon finns även med för att kunna svara på andra juridiska frågor.

Se inspelningen här >>>

Vecka 3 - Günther Mårder, Ola Olsson, Oxana Iakimenko 

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Günther Mårder, VD Företagarna – Hur kommer 2021 se ut för Företagarna och för dig som företagare
 • Ola Olsson, Professor i nationalekonomi - Vad innebär maktskiftet i USA?
 • Oxana Iakimenko, Jurist hos Företagarna – Genomgång Pandemilagen

Se inspelningen här >>>

Vecka 2 - Marie Morell, Fredrik Östbom & Oxana Iakimenko

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Marie Morell – Pratar om den nationella vaccineringsstrategin
 • Fredrik Östbom – Ger oss en bild av Företagarnas övergripande arbete för 2021
 • Oxana Iakimenko - Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 51 - Mattias Weinhandl & Fabian Bengtsson

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.
 • Mattias Weinhandl – Pratar sin roll som Ängelinvesterare och utmaningar med att driva företag i spåren av Corona. 
 • Fabian Bengtsson – Berättar om sin resa som företagare samt företagarnas väg framåt med möjligheter och utmaningar.  
 • Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 50 - Vad hade vi gjort utan vår bank?

Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.

Elin Takac, Swedbank – Pratar om hur banken tänker kring relationen med företag. 

Frida Boklund – Resonerar kring Bankens och Företagens möjligheter och utmaningar.  

Zarina Musa - Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 49 - Företagarnas Juridiska Rådgivning

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Patrick Krassén, Skattepolitisk expert på Analys&Opinion
  De olika krisstöd som staten har infört har diverse krav, varav flera gör att nystartade företag inte kan ta del av dem. Vad gör regeringen för att underlätta för nya företag - och vad mer borde göras? Patrick kommenterar.    
 • Anna Hjertstedt , VD Nyföretagarcentrum Linköping
  Anna ger Nyföretagarcentrums bild av hur nystartade företag har påverkats och hur det just nu påverkats av den rådande situationen av pandemin. Vilka utmaningar hon har mött under året samt vad hon ser på vad som skulle behövas göras för att underlätta framöver. 
 • Företagarnas juridiska rådgivning - Ger en nulägesrapport om vad som kommer in på rådgivningen samt svara på frågor från dig som deltagare.

Vecka 48 - Skattenyheter inför årsskiftet

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Tim Brynte – Skattenytt 2021    
 • Pontus Lindström – Lokala stödåtgärder
 • Karin Berggren - Företagarnas juridiska rådgivning

Se inspelningen här >>>

Vecka 47 - Cyberattacker, cybersäkerhet

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Sofia Lundqvist – Cybersäkerhet  
  Öka medvetenheten kring Cybersäkerhet – en angelägenhet för alla
  Sofia berättar om Pilotprojekt Cybersäkerhet. Syftet med projektet och vad man vill uppnå med resultatet utifrån det innehåll har genererat. 
 • Daniel Kullgard – Tech & Innovation
  Daniel kommer ge oss en bild över tech och innovationsläget i Sverige mår. Han kommer belysa utmaningar och även framgångsfaktorer för ett fungerande tech och innovationsklimat. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 46 - Brott mot företagare

 • Frida Boklund hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Thomas Bergqvist - Polisen
  Thomas Bergqvist har varit polisanställd sedan 1992. Han har varit kommunpolis i lokalpolisområde Eskilstuna i elva år och har länge varit verksam inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. 
 • Andreas Carlsson – Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
  Andreas Carlson, Mullsjö i Jönköpings län, är en svensk politiker för Kristdemokraterna. Han är riksdagsledamot sedan valet 2010 och partiets gruppledare i riksdagen sedan den 16 juni 2015. Andreas är Justitieutskottet vice ordförande.

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 45 - Möt Oscar Öberg, Årets Företagare i Östergötland samt Fredrik Östbom, Företagarnas nya Samhällspolitiska chef

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda samt en kort uppdatering om företagarnas verksamhet.  
 • Oscar Öberg, Softube AB – Årets Företagare Östergötland
 • Fredrik Östbom – Företagarnas nya samhällspolitiska chef presenterar sig

Se inspelningen här >>>

Vecka 43 - Möt Årets Företagare Rickard Bergfors, MAX Hamburgerrestauranger

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Lars Lindberg, Regionchef inleder kort
 • Rickard Bergfors, Max Hamburgare – Årets Företagare
 • Daniel Wiberg – LAS-läget . Parterna måste nu ta ansvar för det som är själva grunden i den svenska modellen: kompromissen. Havererade förhandlingar, vad händer nu och hur står företagarna i frågan? Daniel Wiberg tar oss igenom processen och turerna runt Las-frågan.  

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 42 - Peter Hellgren grundare och VD för Consid som är Årets Företagare Jönköpings län och Magnus Unemyr expert inom AI och försäljning

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Frida Boklund kort inledning.
 • Peter Hellgren – Consid
 • Magnus Unemyr – Ai expert

Se inspelningen här >>>

Vecka 41 - Ledarskap, digital möteskultur och information om vilka förmåner och fördelar du har som medlem i företagarna.

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Frida Boklund kort inledning.
 • Emelie Palmér och Annika Stålhandske på Growing Leaders
 • Alexander Holles - Förmåner och fördelar med ditt medlemskap

Se inspelningen här >>>

Vecka 40 - Ta del av en häftig resa som Årets Unga Företagare i Stockholm har gjort och fortsatt gör och offentlig upphandling

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Thomas Byström kort inledning.
 • Dina & Sermed Majid, Tandcentralen – Årets Unga Företagare Stockholms Län berättar om sin resa
 • Magnus Johansson, Expert på offentlig upphandling snackar offentlig upphandling

Se inspelningen här inom kort >>>

Vecka 39 - Personligt varumärke och marknadsföring

 • Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda
 • Frida Boklund kort inledning.
 • Daniel Wiberg ger kommentar på höstbudgeten  
 • Oliver Lopez ger tips och trix kring personligt varumärke och marknadsföring
 • En av Företagarnas jurister berättar om de senaste i den juridiska rådgivningen, samt svara på frågor

 

Se inspelningen här >>>

Vecka 38 - Den här veckan blickar vi in i framtiden och nutiden med 2x Fredrik!

 • Frida Boklund kort inledning
 • Fredrik Isakson från Volvo cars Fredrik Isakson är ny försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige.
 • Fredrik Heintz, biträdande professor och AI-forskare vid Linköpings universitet.
 • En av Företagarnas jurister berättar om de senaste i den juridiska rådgivningen, samt svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

Vecka 37 - Vi håller farten uppe och fortsätter vårt digitala mötesrum!

 • Frida Boklund kort inledning.
 • Magnus Gustafsson, Almi Företagspartner - Undrar du varför det inte finns pengar på kontot fast affärerna går bra? Har du någon gång önskat att det fanns ett enkelt sätt att få en ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi? Vill du förbättra företagets lönsamhet och behöver en långsiktig strategi för det? Är du helt enkelt redo att ta ditt företag till nästa nivå? Då kan Almis erbjudande "Din affär" vara något för dig.
 • Edvin Johansson, Årets Unga Företagare i Östergötland – Berättar om AutoMat som är ett helt nytt obemannat dagligvaruhandels koncept. Med Små genomtänkta butiker runt om i landet förser Auto_mat personer som bor på landsbyggden eller i områden där butiker saknas möjlighet att handla basvaror och andra väl utvalda och områdesanpassade varor
 • En av Företagarnas jurister berättar om de senaste i den juridiska rådgivningen, samt svara på frågor

Se inspelningen här >>>

Vecka 36 - Ett aktivt och hälsosamt liv kan kopplas till ökad lönsamhet och framgång

 • Frida Boklund inleder kort.
 • Ralf Lilja berättar om vikten av att röra på sig och sambandet mellan hälsa och lönsamhet.
 • Mattias Sunneborn peppar och inspirerar dig med enkla och effektiva träningstips.
 • Företagarnas jurist Christoffer Lewinowitz kommer att prata om en del nyheter som företag skall tänka på framöver samt förtydliga vad som gäller rörande användandet av friskvårdsbidraget till olika satsningar inom företaget

Se inspelningen här >>>

Vecka 34 - Hur året varit och en framtidsspaning

 • Robert Wallin – Biträdande Regionchef Företagarna. Välkomnar och går igenom praktiska saker inför mötet.
 • Günther Mårder – Uppdatering om första delen på året, Höstens fokus samt framtidsspaning
 • Patrick Krassèn – Omställningsstödets utmaningar och måsten för dig som har sökt eller tänker söka det. 

Se inspelningen här >>>

Vecka 24 - Nationella Företagsakuten

 • Frida Boklund – Regionchef Företagarna Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland. Hälsar välkomna och drar en kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Peter Friberg, Nationella Företagsakuten - Nationella Företagsakuten ger rådgivning till företagare i hela landet som möter svårigheter utifrån covid-19. Peter Friberg presenterar deras uppdrag och redogör för de den bild av krisens konsekvenser som de möter.
 • Christoffer Lewinowitz - Juridiska rådgivningen - Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svarar på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 23 - Så här tänker banken i krisen

 • Mikael Erlandson – Regionchef Företagarna Västra Götaland. Hälsar välkomna och drar en kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Anna Norlin - Rörelseområdeschef Väst, Swedbank - Så här tänker banken i krisen
 • Christoffer Lewinowitz - Juridiska rådgivningen - Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svarar på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 22 - Energieffektivisering

 • Robert Wallin – Biträdande Regionchef Företagarna. Välkomna och kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Roger Gunnarsson – Energikontor Sydost – Energieffektivisering och hur kan Energikontor runt om i Sverige erbjuda och hjälpa till med.
 • Hampus Löwstedt från Juridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 20 - Kompetensförsörjning och digitalisering

 • Mikael Erlandsson – Regionchef Företagarna. Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Malin Påhls Hansson  - Näringspolitiskt expert, kompetensförsörjning och digitalisering: Malin kommer att tala om hur kan vi  tänka strategiskt i ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, och därmed stå bättre rustade inför den pågående digitala strukturomvandlingen? Vad säger regelverket och var finns det relevanta utbildningsutbudet? Om detta och lite mer kommer Företagarnas näringspolitiska expert Malin Påhls Hansson att prata om.
 • Zarina Musa frånJuridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 19 - Omsättningsstöd

 • Frida Boklund – Regionchef Företagarna. Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Patrick Krassén – Expert på Företagarna. Patrick kommer kort presentera det nya omsättningsstödet och vad det innebär utifrån den information som är tillgänglig vid mötestillfället. Tillfälle för frågor ges efter.
 • Christoffer Lewinowitz från den Juridiska rådgivningen: Behandlar de vanligaste frågorna som kommer in till rådgivningen och svara på frågor live från dig.

Se inspelningen här >>>

Vecka 17 - Hyresrabatten

 • Thomas Byström, regionchef för Företagarna Stockholms län och Mälardalen, ger oss en nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Pontus Lindström, expert från Företagarnas Analys- och opinionsavdelning, berättar om hur hyresrabatten fungerar samt svara på frågor rörande detta. 
 • Christoffer Lewinowitz, från Företagarnas juridiska rådgivning som kort uppdaterar om vanligaste frågorna som kommer till rådgivningen samt svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

Vecka 16 - Almi

 • Lars Lindberg - Kort nulägesrapportering kring Företagarnas arbete i Coronatider.
 • Niklas Jonsson - Vd Almi Nord. Niklas presenterar och berättar mer Brygglånen och Almis utökade roll i samband med Coronakrisen.
 • Hans Andersson - från Kaiding Advokatbyra. Kaiding är erkänt duktiga på obeståndsrätt och kommer tala kring detta samt guida och svara på frågor.

Se inspelningen här >>>

 

 

 

 

Fler nyheter från Företagarna

Ungt företagande i fokus

Att redan som ung få hjälp att förverkliga en idé i företagsform kan vara startskottet på en framtida karriär som företagare.

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor