headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Debatt: Ropa inte hej ännu-företag står inför en osäker och riskfylld framtid

Sedan årsskiftet har såväl den ekonomiska utvecklingen som politiken förändras dramatiskt till följd av spridningen av covid-19. Effekterna av de krisåtgärder regering och myndigheter har infört för att få stopp på smittspridningen av covid-19 har lamslagit stora delar av näringslivet och flera branscher har helt stannat av.

De senaste åren har alltför många ansvariga politiker visat på allvarlig okunskap om företagandets villkor. Sverige är beroende av en politik som främjar entreprenörskap och företagande. Bättre förutsättningar för företagande är en nödvändighet om vi vill gå stärka ur den här krisen. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, och fler människor som förverkligar sin dröm som företagare!

Läs debattartikeln i sin helhet i ST.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap