headphones newspaper video-player

God uppslutning vid dagens företagarråd

Det var ett stort gäng företagare som idag samlades till digitalt Företagarråd, anordnat av Företagarna i Umeå och Umeå kommun. Pandemin fortsätter att prägla diskussionerna, och även om vissa branscher har det väldigt tufft och i praktiken näringsförbud, så redovisar andra branscher goda resultat för 2020 och ser ljust på 2021.
Publicerad 10 feb 2021

Ett orosmoment är arbetsmarknaden för utexaminerade studenter och möjligheten till lärlingsplatser. Få företag tar emot praktikanter i dagsläget och de företag som korttidspermitterat personal får enligt reglerna inte ta emot lärlingar. Konsekvensen blir att väldigt många inte kan slutföra sin utbildning och att det blir svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Att få yngre ut i arbetslivet är jätteviktigt för att marknadsföra Umeå och vad Umeås näringsliv har att erbjuda, säger Fredrik Leek, ordförande i Företagarna Umeå.

Kommunalråd Hans Lindberg (s) lovade att lyfta frågan till SKR och regeringen, och påpekade vikten av att kunna fullfölja sin utbildning.

Fler lättnader kan komma

Restauranger och besöksnäring har det fortsatt mycket tufft och Umeå kommun ser just nu över vilka lättnader som kan göras för företag och branscher som drabbats hårt av restriktionerna. Bland annat kan torghandel och uteserveringar blir avgiftsfria.

Näringslivschef, Peter Juneblad presenterade ytterligare ett urval av åtgärder och lättnader som kommunen hoppas få till stånd för Umeås företagare. Se åtgärdsprogrammet här.   

Alla väntar på vaccinet

Med på mötet fanns också regionens vaccinationssamordnare, Ronny Lestander. Förseningar i vaccinleveranserna gör att vaccineringen går långsammare än förväntat. I dagsläget har regionen den kapacitet som krävs för själva utförandet så länge leveranserna fortsätter att komma. Men i en situation när mycket vaccin kommer samtidigt kan externa aktörer behöva tas in för att bistå med vaccineringen. Regionen förbereder nu en upphandling för att hitta privata aktörer som med kort varsel kan bistå regionen, om behovet skulle uppstå.

 

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor