headphones newspaper video-player

Företagarna Umeå

Välkommen till Företagarna Umeå - det aktiva företagarnätverket!


Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt i Umeå verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Som en del i detta har vi startat Företagarrådet som är ett dialogforum för företagare och kommunen för att lyfta viktiga frågor. 
Vi har också startat Företagarnas unga nätverk, Young Professionals, ett nätverk för yngre företagare i Umeåregionen. Dessutom har vi ett nystartat Kvinnligt nätverk samt mötesforumet Open Space där vi möts och drar lärdomar av varandra. 

Bli medlem du också! 

Nyheter om företagande i Umeå

8 jun 2018 | Västerbotten | Nyhet

Summer Expression 2018

Nu kör vi igång Summer Expression 2018 i samarbete med Uminova Expression. Ett 30-tal sökande och av dem valdes 10 studenter ut för att jobba med produktutveckling i samarbete m...

8 maj 2018 | Västerbotten | Nyhet

Open Space i Umeå

Åter igen blev det en lyckad kväll med intressanta samtalsämnen, spännande kontakter och utbyte av erfarenyheter när företagare i Umeåregionen möttes i Open Space i Länsförsäkri...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD