headphones newspaper video-player

Stora möjligheter när Svenska rallyt kommer till Umeå

Vid onsdagens Företagarråd, mellan Umeå kommun och representanter från Företagarna i Umeå, diskuterades hur det lokala näringslivet bäst kan dra nytta av att Svenska rallyt kommer till Umeå.
Publicerad 14 apr 2021

Kommunalråd Hans Lindberg (s) menar att det blir viktigt att köpa tjänster och varor lokalt i så stor utsträckning som möjligt och han tryckte särskilt på vikten av samverkan.

Hör Fredrik Leek, ordförande i Företagarna i Umeå, kommentera i klippet ovan.

Även oron över framtida kompetensförsörjning lyftes. Allt färre studenter gör praktik på våra arbetsplatser och frågan är hur kommun och näringsliv ska säkra att studenter väljer att stanna kvar i regionen efter studierna.

Anna Molin, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun, presenterade projektet Studenter möter arbetslivet, ett treårigt projekt som drivs av Västerbottens handelskammare och finansieras av Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Umeåregionen, LRF, Make IT och Skogstekniska klustret.

Projektet syftar till att säkra kompetensförsörjningen i Västerbotten, genom att skapa ett intresse hos studenterna för regionens arbetsgivare. I mångt och mycket handlar det om att skapa kontaktytor mellan studenter, forskare och näringsliv.

Vi måste tydligare visa på regionens arbetsgivare, inte bara synas med billboards på universitetet, säger Anna Molin, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun.

Fredrik Leek, ordförande i Företagarna Umeå håller med.

Här behöver vi företagare anstränga oss lite mer. Det är viktigt att vi visar vad näringslivet i Umeå går för och att arbetskraften stannar i regionen, för att kunna upprätthålla kompetensförsörjning över tid, säger han.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor