headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna - Läget i länet?

Företagarna Västerbotten bjöd in till en digital träff för att skapa en bild av nuläget för företagare i länet.

Syftet med träffen var att genom att skapa en lättillgänglig mötesplats få möjlighet att ta del av andras berättelser av hur det ser ut i näringslivet i Västerbotten och även kunna ge sin egen bild.

Kommuner, organisationer, företagare och myndigheter bjöds in och alla som ville kunde vara med och delta under träffen. 

Några av dem som berättade om läget utifrån sina perspektiv var

  • Peter Juneblad, Umeå kommun
  • Mats Andersson, Svenskt Näringsliv
  • Anita Prins, Arbetsförmedlingen
  • Erika Johansson, Länsstyrelsen
  • Charlotte Wikman, Region Västerbotten
  • Mats Granath, LRF
  • Gustaf Axelsson, Lycksele kommun
  • Ulrica Olsson, Vilhelmina kommun
  • Jonas Nordin, Företagarna Västerbotten

Träffen spelades in och du kan se den i efterhand här

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap