För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stor ojämlikhet i kommunernas regeltillämpning enligt nya rapporter från NNR

Publicerad 29 jan 2021
Förbättrat företagsklimat är ett av de stora målen i Värmlands län. Men dagsfärska rapporter från Näringslivets regelnämnd (NNR) vittnar om en helt annan verklighet än den som eftersträvas.                                                               - Trots att vi har samma regelverk i Sverige så visar undersökningarna att det finns stora skillnader i kommunerna, säger August Liljeqvist, expert på Näringslivets regelnämnd (NNR).
Foto: Shutterstock

Regelförbättring, förutsägbarhet, samt minskade kostnader till följd av regler och kortade handläggningstider är viktigt för tillväxten och företagsklimatet. Det skriver August Liljeqvist, rapportförfattare, Näringslivets Regelnämnd, Anna Hedberg, regionchef, Svenskt Näringsliv Värmland, Eva Cooper, regionchef, Företagarna Värmland, Sara Anderson, regionansvarig, Visita Mellersta, Maria Frisk, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Värmland, Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel, i en debattartikel på Fryksdalsbygden.

Stora skillnader i länet

Att göra det enkelt och smärtfritt för företagare att följa de regler som finns skiljer sig anmärkningsvärt från kommun till kommun visar en granskning från Näringslivets Regelnämnd, NNR. I de livsmedelskontroller som gjordes framkom det att en tredjedel av kommunernas livsmedelsinspektörer uppgav sig vara säkra på att inget tydligt näringslivsfrämjande arbete bedrivs.

Eda och Storfors är dock exempel på kommuner i Värmland där handläggarna inom livsmedelskontroll arbetar utifrån kommunernas näringslivsfrämjande policy, samma sak uppger även handläggare inom Serveringstillstånd i Forshaga och Kristinehamn. Trots detta finns det ingenstans i Värmland där handläggare jobbar inom båda dessa kontrollinstanser utifrån denna typ av policy. 

Besluten dröjer

I granskningen fann man även att handläggningstiderna för bygglov kan variera med tio veckor för ett identiskt ärende och avgiften, planavgift tillsammans med bygglovsavgift, med hela 234 117 kr. För ett serveringstillstånd kan en restaurang i en kommun få vänta 11 veckor längre än i en annan kommun. 

Runt 60 procent av de svarande kommunerna i hela Sverige är säkra på att ingen arbetstid går förlorad för företagaren, varken före under eller efter ett kontrollbesök. Kommunens kontrollfunktioner är en del av kommunens samspel med näringslivet och påverkar förstås hela företagsklimatet.

Försvårar etablering och tillväxt

Vidare visar granskningen på stora skillnader i Värmlands kommuner när det kommer till hjälp vid nyetableringar. Hela 30 procent av kommunerna i Värmland kan inte lämna ett besked om totaltkostnaderna för nödvändiga tillstånd vid första kontakt med kommunen. Något som försvårar etableringar, tid är nämligen pengar och kostnader för lokaler, personal och varor pausar inte bara för att besluten dröjer hos kommunerna.

Måste effektivisera under och efter coronakrisen

Om Värmlands kommuner önskar uppnå ett gott företagsklimat under och efter coronakrisen måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras.
- Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen och därmed kommunernas skatteintäkter positivt, säger Företagarnas regionchef Värmland, Eva Cooper.

Läs rapporterna här!

Taggar
Fler nyheter från Företagarna