headphones newspaper video-player

Välfärdsskaparna 2019

Småföretagen är ännu viktigare än du tror.

På kommunal nivå står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i 208 av Sveriges 290 kommuner. Det framgår av Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2019.

Välfärdsskaparna analyserar hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter som kommer från olika sektorer. Hälften av de kommunala skatteintäkterna kommer från privata sektorn.

De små företagen (<50 anställda) står för 29 procent.
De större företagen (50+ anställda) står för 21 procent.

Resultatet visar alltså att småföretagen och deras anställda sammantaget står för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå.

Här kan du läsa hela rapporten Välfärdsskaparna 2019 som pdf

Privata sektorn
Även om fokus i den här analysen ligger på småföretagens betydelse för kommunen är det relevant att titta på vikten av den privata sektorn som helhet. Högst upp hamnar främst tättbefolkade kommuner i Stockholms län. I Nacka och Värmdö bidrar den privata sektorn med 60% till skatteintäkterna.

Småföretagens betydelse för välfärden
Företagarnas unika rapportserie ”Företagandet i Sverige – kommun för kommun” illustrerar i 290 rapporter, en för varje kommun, småföretagens betydelser i Sveriges samtliga kommuner.

Jobben som skapas i de små företagen genererar alltså inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Kommunerna använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, för idrotts- och fritidsanläggningar, för skolor, bibliotek, räddningstjänsten, för ekonomiskt bistånd, för miljöinsatser och mycket mer.

 

Skatt.jpg

I Nacka finns 13 126 arbetsställen som tillhör privata företag. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än 10 anställda och hela 97,2 procent har färre än 50 anställda.

I Värmdö finns 5 581 arbetsställen som tillhör privata företag. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än 10 anställda och hela 98,6 procent har färre än 50 anställda.

Småföretagen utgör en stor majoritet av samtliga företag i kommunen. Under 2017 startades dessutom 890 nya företag i Nacka och 321 st  i Värmdö, enligt statistik från Bolagsverket. Bakom varje företag finns en företagare som vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin egen försörjning.

Läs hela rapporten om Nacka här 
Läs hela rapporten om Värmdö här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD