För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sjuklönekostnaderna i Södermanland blir 71 miljoner kronor högre

Publicerad 18 okt 2023
Regeringen har beslutat att fasa ut den statliga ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. För Södermanlands läns arbetsgivare innebär det att sjuklönekostnaderna ökar med cirka 71 miljoner kronor per år från 2026.

Regeringen har aviserat att den påbörjar en utfasning av ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. Ersättningen infördes i sin nuvarande form 2015 för att skydda mindre arbetsgivare från höga sjuklönekostnader och sänka kostnaderna för att anställa. För arbetsgivare i Södermanlands län innebär det att deras sjuklönekostnader ökar med 33 miljoner kronor 2025 och 71 miljoner kronor per år från 2026 och framåt.

Betungande kostnad för småföretag

De första 14 dagarna av en sjukskrivning erhåller en anställd som är sjukskriven sjuklön från sin arbetsgivare. Vid längre sjukskrivningar får den anställde därefter sjukpenning via Försäkringskassan. För småföretag med ett fåtal anställda är sjuklöneansvaret betungande eftersom företaget påförs en betydande kostnad samtidigt som en stor del av företagets intjäningsförmåga försvinner.

- Som företagare med en anställd utöver sig själv är halva personalstyrkan borta när den anställde är sjukskriven. Det kan vara en utmaning att hålla verksamheten i gång, dessutom får man en stor extrakostnad i form av sjuklön. Sjuklöneersättningen har varit en välkommen lindring av sjuklöneansvarets effekter, förklarar Företagarnas regionchef Thomas Byström.

”Regeringen lägger sten på börda”

Företagarnas undersökningar visar emellertid att ersättningen för höga sjuklönekostnader aldrig fullt ut kompenserat småföretag för sjuklöneansvarets negativa effekter. I en undersökning bland 3 400 företagare 2018 uppgav hälften av de svarande företagarna att sjuklöneansvaret minskade deras benägenhet att anställa. Siffran var ännu högre bland de företagare som faktiskt övervägde att anställa – två av tre uppgav att sjuklöneansvaret gjorde dem mindre benägna att göra slag i saken och anställa en person till.

- Genom att lämpa över hela sjuklönekostnaden på småföretag lägger regeringen sten på börda i ett läge där företagen redan behövt utstå en pandemi, en energikris och rekordhög inflation. Det kommer innebära att mindre företag inte vågar anställa i den utsträckning de skulle vilja, säger Thomas Byström.

De minsta företagen drabbas hårdast

De minsta företagen får störst kompensation för sina sjuklönekostnader med dagens ersättningsmodell, eftersom de har svårast att bära sjuklöneansvarets kostnader. Under andra halvåret 2022 hade 85 procent av alla arbetsgivare som fick ersättning sex anställda eller färre. Följaktligen kommer de minsta företagen att drabbas hårdast av att ersättningen tas bort.

- Det här är helt fel väg att gå för Sverige. Vi har EU:s tredje högsta arbetslöshet och konjunkturen är på väg neråt. Småföretagen skapar 4 av 5 jobb, det är i de här företagen integrationen på arbetsmarknaden sker. Då borde regeringen göra det enklare och billigare att anställa, i stället gör de det svårare och dyrare, avslutar Thomas Byström.

Fler nyheter från Företagarna