För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Riksbanken avvaktar med räntesänkning

Publicerad 27 mar 2024
Riksbanken lämnar som förväntat styrräntan oförändrad. Det är förståeligt att de vill få ned inflationen varaktigt innan de börjar sänka, men det är en strategi som ökar risken för att inflationen blir för låg redan mot slutet av året, enligt Företagarnas chefsekonom Johan Grip.
Foto: Rafapress/Shutterstock.com.

Prisnivån i ekonomin är i dag ungefär 20 procent högre än före pandemin och innan inflationen började stiga kraftigt 2022. Det är det nya normala. Priserna kommer inte och ska heller inte sjunka tillbaka till hur det var tidigare. Riksbanken har inte som mål att uppnå en viss prisnivå, utan de har tolkat sitt mål som att prisförändringstakten ska vara runt två procent i årstakt (mätt som förändringen i KPIF). Det är därför helt i sin ordning att den generella prisnivån består, även om enskilda priser givetvis kan sjunka.

− Ränta och inflation är viktiga parametrar för läget i samhällsekonomin, men som enskild företagare har man ofta mycket mer att vinna på att fokusera på att de saker man själv kan påverka i sin ekonomi, och i förlängningen se till att man står rustat för fortsatt mer normala räntenivåer, än att vänta på styrräntebeslut, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

För låg inflation?

Målet med penningpolitiken är att hålla prisökningstakten i ekonomin låg och stabil över tid. När inflationen började stiga inledde därför Riksbanken en serie höjningar av styrräntan. Nu är i princip alla bedömare eniga om att inflationen toppade för länge sedan och att vi denna gång har nått räntetoppen. I Konjunkturinstitutets senaste prognos över ekonomin som presenterades på tisdagen gör myndigheten bedömningen att inflationen fortsätter att falla och hamnar på 1,2 procent i slutet av året. Därför räknar Konjunkturinstitutet med att Riksbanken inleder en serie räntesänkningar i juni så att styrräntan i slutet av 2025 hamnar på 2,25 procent.

Mot ljusare tider i ekonomin

Riksbankens känsla för tajming

När Riksbanken på onsdagsmorgonen meddelade beslutet från tisdagens penningpolitiska möte står det klart att direktionen inte är redo att inleda räntesänkningarna riktigt än. Den noterar att risken för att inflationen ska bita sig fast på för höga nivåer fortsätter att minska, men att inflationstrycket alltjämt är något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent.  Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni, lyder beskedet.

− Ju längre Riksbanken avvaktar med att sänka styrräntan, desto större risk att inflationen återigen kommer att hamna för mycket under inflationsmålet, som den gjorde under en stor del av förra årtionden. Det är inte heller bra. Inflationsmålet ska uppfyllas symmetriskt, inte nära men gärna under säger Johan Grip.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna