För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Mot ljusare tider i ekonomin

Publicerad 26 mar 2024
Sverige befinner sig fortfarande i lågkonjunktur, men enligt Konjunkturinstitutet bottnar den i år och sedan väntar en riktig islossning.

Vi går mot ljusare ekonomiska tider. Det är budskapet från Konjunkturinstitutet som på tisdagen presenterade månadens Konjunkturbarometer med statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen, samt rapporten Konjunkturläget som innehåller en prognos för svensk och internationell ekonomi.

Lågkonjunkturen bottnar i år

Lågkonjunkturen kommer att vara med oss även i år och under nästa år, men 2026 är den över enligt prognosen. Sista kvartalet i fjol sjönk svensk BNP, men den förväntas öka igen under årets första kvartal, svagt, för att sedan stiga och bit för bit sluta BNP-gapet.

− 2026 kommer vi att vara i ett normalt, eller balanserat konjunkturläge igen, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

Ett annat sätt att uttrycka det är att lågkonjunkturen bottnar i år och arbetslösheten väntas toppa på 8,4 procent.

− Att vi går mot ljusare tider är verkligen goda nyhter för alla de företag som påverkats av hushållens svaga efterfrågan det senaste året, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip

Konsumtionen driver på utvecklingen

Enligt Konjunkturinstitutet blir hushållens konsumtion en viktig motor för återhämtningen. Hushållen blir alltmer optimistiska, även om den så kallade konfidensindikatorn alltjämt ligger på en låg nivå. Det beror på att optimismen stiger från att ha varit i ett synnerligen dåligt stämningsläge.

Lägre inflation, stigande reallöner och räntesänkningar väntas ge konsumtionen en skjuts från slutet av året. Samtidigt väntas den statliga konsumtionen öka snabbare än vanligt till följd av satsningar på bland annat försvaret.

Enligt prognosen fortsätter inflationen falla snabbt och når, mätt som KPIF, ner till 1,2 procent under slutet av året. Den fallande inflationen gör att Konjunkturinstitutet räknar med att Riksbanken börjar sänka styrräntan i sommar och att den kommer att ligga på 2,25 procent under 2025. (I dag ligger den på 4,0 procent).

Svagare stämningsläge bland företagen

Konfidensindikatorn för näringslivet i sin helhet ökade i mars med 2,3 enheter till 94,4, men pekar fortfarande på ett svagare stämningsläge än normalt bland företagen. Efterfrågeläget är mer negativ än normalt i samtliga sektorer.

Stämningsläget ljusnar mest inom tjänstesektorn, följt av detaljhandeln som återhämtat sig rejält efter det kraftiga fallet under 2022. Inom tillverkningsindustrin spretar de olika branscherna. I bygg- och anläggningsverksamhet minskade konfidensindikatorn.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna