För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Arbetsmiljöinspektioner i småföretag hela året

Publicerad 7 mar 2024
Arbetsmiljöverket förlänger perioden för att inspektera små företag till att pågå under hela 2024.
Genrebild.

Sedan oktober i fjol genomför Arbetsmiljöverket inspektioner för att se hur små företag jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Från början var det tänkt att inspektionerna skulle pågå till och med mars månad, men perioden har förlängts till att omfatta hela 2024.  

− I samband med planering för 2024 års tillsyn förlängdes inspektionsaktiviteten eftersom det finns ett stort behov av tillsyn och många små företag, säger Annika Schmidt, projektledare på Arbetsmiljöverket.  

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter tillgängliga

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är arbetsgivarens skyldighet att arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås, som det heter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Arbetsmiljöverket motiverar inriktningen på små företag i inspektionerna med att dessa inte vanligen tar aktivt del av reglerna som gäller inom arbetsmiljöområdet och att företag med få anställda generellt sett inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt.  

− Arbetsmiljölagen är en ramlag och det är i de många föreskrifterna som det finns detaljerade regler och i vissa fall kombinerade med sanktionsavgifter. Som arbetsgivare är man skyldig att ha kännedom om vilket ansvar man har, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Mitt inne i inspektionsperioden

I dagsläget har inte Arbetsmiljöverket någon sammanställning av hur de små företag som hittills varit föremål för tillsyn lever upp till kraven på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

− Vi är just nu mitt inne i inspektionsperioden och har ännu inte något resultat att redovisa så här långt, säger Annika Schmidt. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna