För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Halvera inte flygskatten, ta bort den i stället

Publicerad 25 jun 2024
Den nationella flygskatten saknar koppling till flygets miljöpåverkande utsläpp och bör avskaffas, menar Företagarna.

Regeringens förslag från i våras om att halvera flygskatten har nu varit ute på remiss. Företagarna har lämnat ett yttrande och förespråkar i det att denna nationella flygskatt slopas helt och hållet i stället för att halveras.

Företagarnas remissyttrande: Promemorian Sänkt flygskatt

− Flygskatten är en av flera gröna punktskatter som införts det senaste decenniet som inte egentligen har någon miljöförbättrande effekt, utan huvudsakligen är en kassako för staten, säger Företagarnas vd Benjamin Dousa.

Guld och gröna skatter – en granskning av miljöskatter ur småföretagens perspektiv

Skatt på transportslag i stället för utsläpp

Sedan 1 april 2018 betalar flygbolag en skatt för passagerare som reser kommersiellt från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Skatten tas ut för varje passagerare (över två års ålder) och är baserad på avstånd. Den varierar beroende på i vilket land slutdestinationen ligger.

Regeringen konstaterar själv i promemorian Sänkt flygskatt att denna punktskatt saknar direkt koppling till flygets miljöpåverkande utsläpp. Forskare har tidigare kommit till samma slutsats, bland annat nationalekonomerna Runar Brännlund och Bengt Kriström i rapporten Svensk energi- och miljöbeskattning – ett reformförslag, utgiven av SNS år 2020.

Styrmedel finns på EU-nivå

Regeringens förslag innebär en halvering av flygskatten, jämfört med det belopp som antas ha gällt för 2025, byggt på uppskattningar av nästa års prisnivå. Skatten landar då på 39 kronor, 162 kronor och 259 kronor per person, beroende på destination.

En sänkning löser dock inte grundproblemet, som enligt Företagarna är att den nationella flygskatten är olämplig som styrmedel med tanke på de parallella styrmedel som redan finns på europeisk nivå och som skärps undan för undan. Dels ingår flyget i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Dels har EU infört ReFuelEU Aviation-programmet som syftar till att öka användningen av och tillgången till hållbara flygbränslen.

Hållbart flyg lyfter näringslivet

En halvmesyr att sänka skatten

Företagarna menar att flyget är oerhört viktigt för kommunikationerna i ett så stort land som Sverige.

− Det vi ser nu är ett lapptäcke av styrmedel, som ökar kostnaderna för flyget. Därför borde staten rensa i floran av styrmedel, och närmast till hands ligger flygskatten. Att halvera skatten är välkommet, men man borde rycka av plåstret på en gång och avskaffa den helt, säger Benjamin Dousa.

Fler nyheter från Företagarna