För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Sänkt flygskatt

Publicerad 24 jun 2024
Företagarna välkomnar förslaget om sänkt flygskatt, men anser att flygskatten borde avskaffas helt.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås att flygskatten halveras, till 39 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, 162 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag och 259 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Företagarna välkomnar förslaget om sänkt flygskatt, men anser att flygskatten borde avskaffas helt. Vi var kritiska till flygskatten när den föreslogs införas. Flygskatten är ett exempel på en punktskatt som vid införandet motiverades av miljöskäl men som huvudsakligen har fiskal och handlingsdirigerande funktion, vilket också berörs i konsekvensutredningen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.