För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbart flyg lyfter näringslivet

Publicerad 8 feb 2024
Inrikesflyget spelar en viktig roll för svensk ekonomi. Det är mer ansvarsfullt att satsa på att minska utsläppen från flyget än att se trafikslaget i sig som ett problem.

Ordet flygskam är väletablerat och flygresor har blivit själva sinnebilden av negativ klimatpåverkan. Många kommuner, regioner och myndigheter har policys som syftar till att minska resandet med flyg. Men det uppstår en brist på samstämmighet när kommuner är delägare i lokala flygplatser.

Just nu väcker Timrå uppmärksamhet genom att gå mot strömmen. Kommunen förordar flyg för långväga resor, med hänvisning till att det är att ta ansvar för delägandet i Sundsvall-Timrå Airport, i dagligt tal Midlanda. Sundsvall och Timrå äger flygplatsen som tyngs av lönsamhetsproblem.Joakim_Sjöstedt_rund.png

− Flygtrafikens negativa klimatpåverkan är oomstridd, men om den miljömässiga hållbarheten påverkas negativt bidrar en trafikerad flygplats desto mer till social och ekonomisk hållbarhet. Det är aspekter som ofta får stå tillbaka i debatten och det är bra att de lyfts, säger Joakim Sjöstedt, Företagarnas regionchef i Västernorrland.

Timrå ska flyga mer

Kommunstyrelsen i Timrå har reviderat resepolicyn och menar att åtgärder för att främja Sundsvall-Timrå Airport bland annat leder till effektivare resande för kommunanställda och politiker, vilket i sin tur sparar tid och resurser. Även i Sundsvall har det börjat höras liknande tongångar, men det finns i dagsläget inget stöd för att följa Timrås beslut.

− Avstånden i Sveriges nordligare delar är stora. Då behövs alla trafikslag för att tjänstemän och politiker ska kunna använda sin tid och skattebetalarnas pengar effektivt. Det är inte alltid tågtrafiken fungerar och alternativet till att flyga kan vara att resa en dag tidigare och ta in på hotell i stället för att resa över dagen, säger Joakim Sjöstedt.

Flyg lyfter lokalt företagsklimat

Det finns många anledningar för kommuner att värna om mindre flygplatser. Pendling, turism, frakt, beredskap och i vid bemärkelse ett gott lokalt företagsklimat är några av de viktigaste. Vad gäller det lokala företagsklimatet finns ett starkt samband mellan avståndet till närmaste flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun. Ett konkret exempel är att Skellefteås flygplats var en mycket viktig pusselbit för batterifabriken Northvolt inför beslutet om att etablera sig i kommunen.

− Det är möjligt att både satsa på flyg och minska dess negativa miljöpåverkan. Men att motarbeta flyg som transportmedel är att kasta ut barnet med badvattnet, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning miljö och klimat.Jennie_Albinsson_Rund.png

Sveriges kommuner och regioner har gjort en översikt av utmaningar och nyttor av regionala flygplatser. Den nämner att konsultföretaget Intervistas uppskattar att Sveriges regionala flygplatser årligen bidrar med ungefär 20 miljarder kronor eller 0,5 procent av BNP. Samma översikt nämner att Jönköpings International Business School räknat ut att en generisk icke-statlig flygplats varje år bidrar med mellan 2 100 och 5 600 jobb och 1,8–5 miljarder i BRP (bruttoregionprodukt).

Grönare flyg på väg att lyfta

För att både dra nytta av flygets positiva effekter på den sociala och ekonomiska hållbarheten och minimera den negativa påverkan det har på den ekologiska hållbarheten krävs statlig politik.

Regeringen driver på flygtrafikens omställningen genom att kräva minskad klimatpåverkan för att skjuta till stöd till icke-statliga flygplatser. Den har även gett Energimyndigheten i uppdrag att ge förslag på hur befintliga klimatpremier kan utformas för att stimulera marknadsintroduktion av elflygplan. Även på EU-nivå genomförs åtgärder för att minska flygets utsläpp.

− EU inför en reduktionsplikt för hållbara flygbränslen på flygplatser och inom flygbranschen sker ett målmedvetet arbetet med att minska den negativa klimatpåverkan. Det är bara en tidsfråga innan vi kommer att se elflygplan i luften. Sådana lämpar sig väl för flygplatser med kortare rutter och mindre resenärsunderlag, säger Jennie Albinsson.

Fler nyheter från Företagarna