För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny rapport: Kompetensförsörjningen behöver en omstart

Publicerad 8 feb 2024
Företagens rekryteringsbehov är stort och utbrett - mer än hälften av alla företag har ett nyrekryteringsbehov eller kompetensutvecklingsbehov.

Samtidigt har vart tredje företag inte kunnat rekrytera utifrån det behov som funnits under det senaste året. Detta är ett tillväxthinder som vi dessvärre ser upprepas år efter år visar Företagarnas  nya rapport.

Här hittar du rapporten  CTRL ALT DELETE - kompetensförsörjningen behöver en omstart

Diana_Vasiliou_rund.png− Kompetensförsörjningen behöver en omstart − när allt sitter fast hjälper det inte hur många gånger du försöker med samma saker, resultatet blir ändå detsamma, säger Diana Vasiliou, Företagarnas expert på utbildning och kompensförsörjning.

Hinder som ligger bakom att företagen inte lyckas tillföra rätt kompetens

  1. Svårigheten att finna rätt erfarenhet
  2. Problem med att hitta rätt egenskaper/attityd
  3. Kostnaden för att ha anställda.

− Företagen söker med ljus och lykta efter rätt kompetens, men tyvärr är resultaten av sökandet ofta väldigt skrala, säger Diana Vasiliou.

Det behövs en omstart

Företagarna är övertygade om att det behövs en omstart. Det är uppenbart att varken utbildningspolitiska eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder utgått från företagens faktiska behov och förutsättningar. I rapporten har vi därför listat förslag som utgår från de hinder som företagen ser och framför förslag på dessa på både lokal och nationell nivå.

På nationell nivå

  • Obligatorisk APL (arbetsplatsförlagt lärande) införs på samtliga gymnasieprogram
  • Arbetsförmedlingen reformeras
  • Arbetsgivaravgifterna sänks

På lokal nivå

  • Samverkansavtal skrivs mellan skolor och lokala företag
  • UF-företag uppmuntras i högre utsträckning
  • Feriejobb subventioneras även hos småföretag

− Om företagen ska våga ta risker när de anställer så måste det bli billigare att anställa. Att sänka arbetsgivaravgiften skulle få omedelbar och tydlig effekt på just detta, säger Diana Vasiliou.

Här hittar du rapporten  CTRL ALT DELETE - kompetensförsörjningen behöver en omstart

Se filmen där Diana Vasilou berättar mer om resultatet i rapporten.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna