För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna tar plats i Förenklingsrådet

Publicerad 7 jun 2024
Företagarnas regelförenklingsexpert Erik Östman har blivit utnämnd av regeringen till ledamot av det nya Förenklingsrådet.
Företagarnas regelförenklingsexpert Erik Östman är utnämnd till ledamot i det nya Förenklingsråd som sorterar under Tillväxtverket. Foto: Oskar Omne.

Förenklingsrådets enda uppgift är att nagelfara lagstiftning och lämna förslag på hur den kan bli mer företagsvänlig. Så beskrev energi- och näringsminister Ebba Busch det nya beslutsorganet i våras.  

Nu står det klart att Företagarnas regelförenklingsexpert Erik Östman är en av ledamöterna som ingår i Förenklingsrådet.  

− Det är mycket glädjande att regeringen insett vilken roll Företagarna kan ha när det kommer till att föreslå åtgärder för att minska regelbördan för Sveriges företag, säger Erik Östman.  

Tumme upp för det nya Förenklingsrådet

Lämna förslag på förenklingsåtgärder till regeringen

En lite mer formell beskrivning av vad Förenklingsrådet är och syftar till är att det är ett nyinrättat särskilt beslutsorgan under Tillväxtverket. Det har till uppgift att identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv och lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag på förenklingsåtgärder till regeringen. 

− Förordnandet av Erik Östman är ett kvitto på hur viktigt och väl ansett Företagarnas arbete med regelförenkling är, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin

Farväl papperskvitton – nu börjar det ske förändringar på riktigt

Ordförande i Förenklingsrådet är Kristina Alsér. Hon har varit landshövding, särskild utredare och företagare. Utöver henne och Erik Östman har regeringen även förordnat Christer Östlund, expert på regelförbättring på Svenskt Näringsliv och Andrea Femrell, vd för Näringslivets Regelnämnd (NNR). 

Fler nyheter från Företagarna