För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välkommet fokus på regelförenklingsarbete

Publicerad 22 dec 2023
Regeringen ger ett trettiotal myndigheter i uppdrag att verka för att minska företagens regelbörda.

För att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företag ger regeringen förenklingsuppdrag eller återrapporteringskrav till 34 myndigheter i deras regleringsbrev. Återrapporteringen gäller för de myndigheter som redan har i sitt grunduppdrag att arbeta med förenkling av regelverk och processer.

Regleringsbrev är ett instrument som regeringen använder sig av för att styra de statliga myndigheternas inriktning och tilldela dem pengar. De gäller ett år i taget. Företagarna välkomnar att det i många av dessa regleringsbrev för 2024 nu införs konkreta skrivningar om regelförenkling. Det är helt i linje med den satsning på förenkling för företag som regeringen lade fram i budgetpropositionen.

− Det här är ett mycket glädjande besked. Med detta visar regeringen att man vill förenkla för Sveriges företag. Företagarna har länge argumenterat för att regelförenkling behöver drivas som del av myndigheternas löpande arbete, säger Erik Östman, Företagarnas expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat.

En julklapp till företagare 

I Sverige finns det cirka 340 myndigheter under regeringen, så förenklingsuppdragen och återrapporteringskraven omfattar ungefär en tiondel av dem. Regeringen motiverar urvalet med att det är myndigheter som har många direkta eller indirekta kontakter med företag.

− Vi kommer givetvis följa processen framöver och granska att myndigheterna lever upp till det aviserade uppdraget. Men just nu ser det ut som en mycket välkommen julklapp till Sveriges företagare, säger Erik Östman.

Regelförenkling i regleringsbrev 2024

Följande myndigheter ges uppdrag om förenkling för företag i sitt regleringsbrev:

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Svenska Kraftnät, Sveriges geologiska undersökningar, Swedac, Transportstyrelsen, Tullverket och Upphandlingsmyndigheten.

Följande myndigheter får återrapporteringskrav för att redovisa sitt förenklingsarbete:

Boverket, Kemikalieinspektionen, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Källa: Regeringen.se

Fler nyheter från Företagarna