För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Marknadsföringslagens svarta lista utökas

Publicerad 19 maj 2022
Listan över affärsmetoder som inte får användas utökas med fyra nya punkter.

Den 28 maj börjar fyra nya regler gälla i marknadsföringslagen. De handlar om vad som inte är tillåtet att göra i olika marknadsföringssituationer, som att manipulera sökresultat och kundrecensioner på nätet och att sälja vidare biljetter som erhållits genom automatiserade metoder. Bakgrunden är ett större paket av ändringar i EU-förordningar för att modernisera unionens konsumentskyddsregler, ibland kallat EU:s nya giv för konsumenter.

De nya regler som börjar gälla den 28 maj tillämpas i alla EU-länder och rör affärsmetoder som under alla förhållanden ska anses otillbörliga. Det handlar rent konkret fyra punkter som läggs till i den sammanställning som brukar kallas för svarta listan och är en bilaga till direktivet om otillbörliga affärsmetoder.Anna_Krogh_rund.png

− Det krävs inte att affärsmetoderna på svarta listan påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. De är otillbörliga under alla omständigheter och oavsett resultat, säger Anna Krogh, jurist på Företagarnas juridiska rådgivning.

Punkt för punkt handlar de nya reglerna om att:

  • det är otillbörligt att tillhandahålla sökresultat som svar på en konsuments sökning på internet utan att, i fall då det rör sig om betald reklam eller då betalning skett specifikt för att uppnå en högre rankning av produkter, i sökresultaten tydligt informera om detta. (Punkt 11 a.)
  • det otillbörligt att till konsumenter vidaresälja biljetter till kultur- och idrottsevenemang om näringsidkaren har förvärvat dem genom användning av automatiserade medel för att kringgå eventuella begränsningar av antalet biljetter som en person kan köpa eller andra regler som är tillämpliga på biljettköp. (Punkt 23 a.)
  • det är otillbörligt att uppge att recensioner av en produkt har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten utan att vidta rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna härrör från sådana konsumenter. (Punkt 23 b.)
  • det är otillbörligt att lägga ut eller ge en annan juridisk eller fysisk person i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer, eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer på sociala medier för att göra reklam för produkter. (Punkt 23 c.)

Utöver dessa ändringar påverkar EU:s nya giv för konsumenter även andra lagar. Den 1 maj infördes en ny konsumentköplag och den 1 september kommer ändringar att göras i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

 

Fler nyheter från Företagarna