För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Morgan Johansson har fel om antalet poliser

Publicerad 2 jun 2022
Det duger inte att peka på fler poliser när tilltron till polisens förmåga att tillhandahålla trygghet är lägre än någonsin, skriver Pontus Lindström.
Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat och brott mot företag.

2022 ser ut att bli ännu ett mörkt år när det kommer till gängens våldsamma uppgörelser. Under årets första drygt 150 dagar har det skett till antalet lika många skjutningar, med över 30 döda som följd. Kriminaliteten är på god väg att skapa en situation som omöjliggör möjligheten att både leva och driva företag på flera håll i landet.

I en intervju med Sveriges Television den 30 maj fick justitieminister Morgan Johansson (S) svara på hur den senaste vågen av våldsbrott och skjutningar ska minska. Svaret från Morgan Johansson var att ingen regering har satsat mer på rättsväsendet, att antalet poliser i Sverige är fler än någonsin och att kommunerna nu behöver svara upp på de stora satsningarna som staten har gjort, i form av ökat brottsförebyggande arbete. Oppositionen var snabbt ute med att kritisera uttalandet där man menade att justitieministern skyller ifrån sig ansvaret.

Långt ifrån regeringens polismål

Påståendet att Sverige har fler poliser är någonsin går också att starkt ifrågasätta. I absoluta tal har Morgan Johansson rätt − men då bortser han från den befolkningsökning som skett under de senaste åren. I Företagarnas rapport Brott mot företagare 2022 framgår att antalet poliser som andel av befolkningen sjönk stadigt i Sverige under första halvan av 2010-talet, med bottennoteringen 195 poliser per 100 000 invånare år 2017. Därefter har det skett en viss ökning, men andelen poliser i dag är fortfarande lägre än motsvarande siffra för tio år sedan. Antalet poliser är långt ifrån regeringens mål om totalt cirka 26 000 år 2024 och i en internationell jämförelse hade Sverige 2019 tredje lägst polistäthet av samtliga länder i EU.

Även om fler poliser inte är någon universallösning för att minska all brottslighet – och det finns mycket att göra när det kommer till polisens befintliga arbetssätt – är det just fler poliser som företagare rankar högst på frågan om vad som är viktigast för att öka tryggheten. 2017 svarade 32 procent av företagen att polisens närvaro är tillräcklig för att man som företagare ska känna sig trygg. I den senaste mätningen från Företagarna i början av året var motsvarande siffra endast 25 procent.

Jobba brottsförebyggande

På en punkt har dock Morgan Johansson rätt: kommunerna kan och kommer behöva göra mer när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Från och med årsskiftet kommer samtliga av Sveriges 290 kommuner få ett lagstadgat ansvar att jobba brottsförebyggande. Den nya lagen innebär bland annat att kommuner ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder.

När den nya lagen är på plats är det enligt Företagarna helt avgörande att kommunerna systematiskt involverar de lokala företagen, och att näringslivets utsatthet för brott ska vara en del av den kartläggning, lägesbild och åtgärdsplan som kommunerna är ålagda att ta fram.

Men oaktat detta kvarstår faktum: andelen företagare som blir utsatta för brott ökar, tilltron till polisens förmåga att tillhandahålla trygghet är lägre än någonsin, och rekordfå företagare anmäler brotten eftersom de inte ser någon poäng med det. I det läget duger det inte att Morgan Johansson lyfter fram just antalet poliser som en framgångsfaktor när det kommer till brottsbekämpningen i Sverige.

I sitt förstamajtal talade statsminister Magdalena Andersson under parollen att ”Sverige kan bättre”. Det kan sannerligen också sägas om Sveriges justitieminister.

Fler nyheter från Företagarna