podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Skattereduktioner ingen het fråga i valet 2022

Publicerad 3 jul 2022
Inom skatteområdet är det de höga priserna på drivmedel och energi som månaderna före valet upptar partiernas intresse, men valet 2022 borde handla om mer än så.
Foto: Susie Hedberg/Shutterstock.com

Vad är det som blir större ju mer man tar bort? Så lyder en enkel gåta. Svaret är ett hål. En viktigare insikt är att det går att ta bort eller sänka en skatt och ändå få större totala skatteintäkter. Många tycker att det låter konstigt, men det är de egentligen inte.

− Värden som aldrig skapats kan inte beskattas. Om det blir mindre lönsamt att driva företag eller jobba mer så kommer färre att göra det, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

När ett skattesystem uppmuntrar till företagande, arbete, investeringar, utbildning och andra välståndsskapande aktiviteter så växer ekonomin. Dels skapar det i sig mer välstånd genom nya och förbättrade produkter och tjänster, dels innebär det att den offentliga ekonomin stärks genom ökade skatteintäkter och lägre bidragsutgifter.Patrick rund.png

− Skattefrågor blir ofta tekniska, men de handlar i grund och botten om att uppmuntra rätt saker och göra så lite skada som möjligt i ekonomin, säger Patrick Krassén.

Från skattereduktioner till punktskatter

Den senaste tiden har fokus inom skattepolitiken skiftat. Från att ha legat mer på arbetsmarknadsområdet under pandemin, så som skattereduktionen för att kompensera ökade arbetskraftskostnader, ligger fokus nu på punktskatter. Den främsta anledningen är höga priser på drivmedel och energi. De ökande priserna innebär betydande problem för många företag, men samtidigt finns det andra, mer systematiska aspekter av skattesystemet som behöver uppmärksammas. Företagarna vill att partierna höjer blicken i valrörelsen.

− Arbetsgivaravgiften gör det för dyrt att anställa, skatten på den sist intjänade kronan i lönen måste bli lägre, och drivkrafterna för ägarlett företagande behöver stärkas, säger Patrick Krassén.

Utöver det lyfts i Företagarnas valplattform några andra angelägna skattefrågor fram.

− Bolagsskatten behöver bli internationellt konkurrenskraftig samtidigt som den administrativa bördan av momsplikt behöver lyftas bort från fler småföretag. Dessutom måste skatteprocessen bli mer rättssäkra för enskilda, säger Patrick Krassén.

Skattereformer för växande företag

Det sistnämna är särskilt viktigt mot bakgrund av det där med att inte göra skada i den ekonomiska terrängen. Ju krångligare skattesystemet är, desto svårare är det för företag att planera och agera långsiktigt.

− Vi måste alltid påminna våra politiker om att varje skattekrona som de lovar att ”satsa” på något först måste skapas, säger Patrick Krassén.

Inför valet kommer partierna att lägga olika förslag på förändringar i skatter, men det återstår att se hur många av dem som kommer att handla om de frågor som Sveriges företagare ser som viktigast.

− Länge har jobbskatteavdraget – som tekniskt sett är en skattereduktion – varit huvudnumret för att göra det mer lönsamt att arbeta. Nu behövs robusta reformer för att göra det mindre kostsamt att anställa, säger Patrick Krassén.

Skattereduktion och skatteavdrag, vad är skillnaden?

Skattenomenklaturen är inte alltid enkel att hålla koll på. Ofta används skattesänkning synonymt med skattereduktion och skatteavdrag. Men i teknisk mening handlar det om olika saker.

En skattereduktion innebär att den slutgiltiga skatten minskas med ett belopp som motsvarar reduktionen. Några exempel är skattereduktion för allmän pensionsavgift, skattereduktion för underskott av kapital och den tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster som infördes för att kompensera de ökade arbetskostnaderna till följd av pandemin. Även jobbskatteavdraget är tekniskt sett en skattereduktion, namnet till trots – rut-avdraget likaså. En del skattereduktioner sker automatiskt, andra måste uppges i deklarationen.

Skatteavdrag görs tidigare i skatteberäkningen, och innebär att det beskattningsbara beloppet minskas. Skattereduktion innebär sänkning av den slutgiltiga skatten. För företag görs skatteavdrag (kostnadsavdrag) för inköp och utgifter som behövs för att kunna tjäna pengar i verksamheten. Det kan handla om lokalhyra, omsättningsvaror och arbetsredskap.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna