podcast news play företagaren I media förmån faq

FHM får införa vaccinationsbevis på fler platser

Användningen av vaccinationsbevis kan komma att utvidgas till att gälla fler verksamheter från och med den 12 januari.
Publicerad 5 jan 2022
Serveringsställen är ett område som kan komma att bli föremål för användning av vaccinationsbevis. Foto: Shutterstock.com.

Under regeringens sammanträde på trettondagsafton beslutade den att ge Folkhälsomyndigheten (FHM) möjlighet att utöka användningen av vaccinationsbevis till fler områden i samhället där risken för smittspridning är stor.

Samma dag höll Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en gemensam pressträff om att smittspridningen ökar kraftigt i landet och att den även märks i belastningen på sluten- och intensivvården. 

− Vi behöver ha beredskap att snabbt införa fler träffsäkra smittskyddsåtgärder. Nu ges Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa vaccinationsbevis inom fler verksamheter där risken för smittspridning är stor, säger socialminister Lena Hallengren.

Serveringsställen och handelsplatser 

Från och med den 12 januari kan Folkhälsomyndigheten införa föreskrifter om vaccinationsbevis på serveringsställen, handelsplatser, platser för fritids- och kulturverksamhet, platser för privata sammankomster och i den långväga kollektivtrafiken.

Möjligheten till utökad användning av vaccinbevis – som sedan december används vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus – lades fram i en promemoria från Regeringskansliet i början av december i fjol. Företagarna erbjöds möjlighet att yttra sig i ett remissvar på promemorian och är kritiska till att bredda systemet med vaccinationsbevis:

”I promemorian utmålas ett läge med restriktioner inom ett stort antal verksamheter och begränsningar av rättigheter som någon form av utgångspunkt eller normalläge, för att kunna beskriva krav på vaccinationsbevis som en ”möjlighet” för verksamhetsutövare att slippa inskränkningarna. Detta är felaktigt. Både restriktioner och begränsningar, och krav på vaccinationsbevis, är avsteg från normalläget, som är de fri- och rättigheter som fastslås i grundlagen.” (Läs hela remissyttrandet över promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.)

Folkhälsomyndigheten undersöker 

Möjligheten att införa föreskrifter om vaccinationsbevis från och med den 12 januari betyder inte att Folkhälsomyndigheten redan nu kan svara på om och när sådana åtgärder kommer att bli aktuella. I ett pressmeddelande från regeringen beskrivs onsdagens beslut som att åtgärder kan bli aktuella om och när smittspridningens utveckling och en bedömning av lämpligheten att använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd talar för det.

Redan nu står det dock klart att införande av vaccinationsbevis kommer att innehålla undantag. De får inte användas i livsmedelsbutiker, apotek eller andra samhällsviktiga verksamheter. Användningen får inte heller leda till att personer som inte har vaccinationsintyg stängs ute från köpcentrum som de måste gå in i för att till exempel besöka tandvården eller socialtjänsten. Dessutom undantas personer under 18 år och de som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Sätt entreprenörskap på schemat

Ämnet entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.