podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Här har ni ämnet för nästa partiledardebatt

Publicerad 10 feb 2022
Småföretagen är nyckeln till fler jobb, bättre välfärd och integration. Därför bör partierna debattera hur de vill förbättra företagsklimatet, skriver Fredrik Östbom.
Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom. Foto: Oskar Omne.

Valåret 2022 har nu äntligen officiellt startat. I måndagskväll hölls den första partiledardebatten i tv – och debatten blev tidvis het. Partiledarna fick två huvudfrågor att debattera i TV 4 – lag och ordning samt elkrisen och klimatet. Båda ytterst relevanta frågor för företagare runtom i Sverige.

Företagen drabbas av ökad brottslighet

I media kan vi gång på gång läsa att brottsligheten ökar, dödsskjutningarna ökar och gängkriminella tar över delar av samhället. Samtidigt ökar vardagsbrottsligheten, till exempel skadegörelse och snatterier, på ett sätt som gör det allt svårare att bedriva affärsverksamhet i Sverige.  

Frågan om lag och ordning ligger i topp som väljarnas viktigaste fråga. Det är därför glädjande att allt fler partier tar den ökade brottsligheten på allvar. Den är ett hot mot hela samhället. Men när vi pratar om att brottsligheten ökar är det viktigt att vi inte glömmer bort att det inte bara är privatpersoner som utsätts, utan även företagare drabbas i allt högre utsträckning.

I Företagarnas återkommande rapport Brott mot företagare ser vi bland annat att andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat, andelen företagare som blivit utsatta för brott har ökat och allt fler företagare har funderat på att lägga ned sin verksamhet på grund av ökad brottslighet. Resultaten är mycket oroande. Om lokala företagare får nog av brottsligheten och flyttar eller lägger ned sin verksamhet blir konsekvenserna stora och dyra för samhället. Arbetstillfällen försvinner, skatteintäkterna minskar och utanförskapet riskerar att späs på ytterligare. Företagens situation måste därför lyftas in i diskussionen om den ökade brottsligheten.

Ny energi i kärnkraftsfrågan

Det har inte undgått någon att energi är väldigt dyr nu. Priset vid både bränslepumpar och i eluttag har fått många att grimasera. Nu har visserligen de extrema elpriserna från slutet av fjolåret dämpats, men de har lämnat tydliga spår i många företags bokföring.

Samtidigt pågår omställningen till ett hållbart samhälle, och den måste fortsätta. Elbehovet kommer därmed att öka framöver, och då ökar även behovet av att kunna planera elproduktionen. När elpriset åker jojo blir det omöjligt för företag att kalkylera kostnader.

Om Sverige ska ha en robust, klimatneutral elproduktion som går att planera över tid bör alla fossilfria energislag bevaras och utvecklas, även kärnkraft. Det blev tydligt i partiledardebatten att det finns två alternativ i svensk politik i denna viktiga fråga.

Företagen behövs i nästa debatt

Några viktiga frågor saknades dock i debatten. Var skapas den skattekrona som sedan ska fördelas? Vilka är det som skapar jobben? Vi är alla måna om vår gemensamma välfärd. Svaret kan kanske ses som självklart, men det pratas väldigt sällan om alla 500 000 företagare som är en viktig grund för just vår välfärd.

Faktum är att småföretagen och deras anställda står för 28 procent av de kommunala skatteintäkterna i Sveriges kommuner. Småföretagen står för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner.

Småföretagen är alltså grunden för all vår välfärd. Ska vi ha en fortsatt god välfärd med en bra vård, skola och omsorg behöver vi småföretagen och en politik som gynnar entreprenörskap och företagande.

De små och medelstora företagen har även skapat fyra av fem nya jobb i Sverige, och har gjort så under de senaste 30 åren. Ska vi lyckas med jobben, få ned arbetslösheten och komma till rätta med integrationen är det centralt att vi för en politik som stöttar entreprenörskap och företagande.

Fler nyheter från Företagarna