För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny rapport Har reduktionsplikten en framtid?

Publicerad 6 dec 2022
Sverige har bland världens högsta drivmedelspriser. Reduktionsplikten måste förändras för få en bättre balans mellan klimat och konkurrenskraft.
Reduktionsplikten

I ett transportberoende land som Sverige riskerar svenska företag att tappa i konkurrenskraft på grund av de höga drivmedelspriserna. Det gäller framför allt företag som exporterar homogena produkter på en världsmarknad, då det är svårt att överföra ökade transportkostnader på kunder utan att tappa marknadsandelar. De höga priserna innebär också högre kostnader för företag och konsumenter i Sverige.

Läs hela rapporten från Företagarna om hur reduktionsplikten kan förändras här

Jennie_Albinsson_Rund.png− Vi kan här visa att reduktionsplikten trots sina goda klimatambitioner får många negativa effekter. I ekonomisk form, dyrare bränsle som bland annat resulterar i kostsamma transporter som i sin tur ökar priserna på andra varor och tjänster, säger Jennie Albinsson, näringspolitisk expert, miljö och klimat, Företagarna.

Reduktionsplikten är problematisk för svenska företag

I rapporten framgår att möjligheterna för svenska klimatsmarta produkter att tränga ut smutsigare produktion i andra delar av världen kan försvagas om företag tappar i konkurrenskraft, svensk export trängde exempelvis undan totalt 26 miljoner ton koldioxid under 2018 genom att ersätta brasiliansk och kinesisk pappersproduktion.

− Det inte enbart ur ett ekonomiskt perspektiv som reduktionsplikten är problematisk, utan också utifrån en miljö och klimataspekt. Dels, som rapporten visar, riskerar vi undanträngningseffekter av klimateffektiva svenska produkter.  Dels tyder forskning på att utsläppen ökar i de länder som ska producera råvaror till biobränslet, säger Jennie Albinsson

− Sverige uppnår visserligen våra klimatmål genom reduktionsplikten, men det kan bli på bekostnad av högre utsläpp utanför Sveriges gränser, något som även konjunkturinstitutet har pekat på i deras rapporter, säger Jennie Albinsson.

De höga drivmedelspriserna beror till största del på nationella punktskatter och reduktionsplikten, den lag som tvingar drivmedelsleverantörerna att blanda in kostnadshöjande biodrivmedel i bensin och diesel.

− När vi sammanställt all data framkommer en tydlig bild: kombinationen av höga skatter och reduktionsplikten som höjer prisnivån ytterligare vid pump gör att priset för drivmedel ligger över en samhällsekonomiskt effektiv nivå, även med klimat- och miljöeffekterna beaktade. Slutsatsen är därför att Sverige måste justera nivåerna till en nivå som är effektiv men också kan behålla legitimiteten hos befolkningen, säger Jennie Albinsson.

Tre sätt att reformera reduktionspliken

I denna helt nya rapport beräknas, och jämförs, tre reformer av reduktionsplikten.

  1. Att återinföra ett skatteundantag för biodrivmedel i reduktionsplikten
  2. Att reduktionsplikten rullas tillbaka till dess ursprungsnivå från 2018
  3. Att sänka reduktionsplikten till minsta tillåtna nivå enligt förnybarhetsdirektivet, på 14 procent förnybar energi.

− Prissänkningarna på ett av världens drivmedelspriser skulle stärka konkurrenskraften för svenska exportföretag, liksom att såväl svenska företag som konsumenter skulle kunna få lägre kostnader, avslutar Jennie Albinsson.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna