podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny skatterapport för fler jobb i företagen

Publicerad 29 sep 2021
Företagarna presenterar fem förslag på förändringar inom skatteområdet för att stärka de små och medelstora företagen och bryta den negativa arbetslöshetstrenden.
Foto: Shutterstock.com

I den nya rapporten ”Skatter för ett mer företagsamt Sverige” som presenteras i dag vill Företagarna ge regering och riksdag fem konkreta förslag på vad som kan göras för att bryta trenden med ökat utanförskap och stärka småföretagen.

– Sveriges företagare har en nyckelroll för landets ekonomiska återhämtning och minskad arbetslöshet. Det är i småföretagen fyra av fem nya jobb skapas och Sveriges företagare ser positivt på att växa, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.Patrick rund.jpg

Det är dyrt att driva företag och de höga skatterna på att anställa hindrar möjligheten att nå full tillväxtpotential. De åtgärder Företagarna lyfter fram i rapporten syftar till att stimulera en ökad tillväxt i småföretagen, vilket i förlängningen gynnar den svenska ekonomin och välfärdens resurser.

– Det krävs en politisk förståelse för samhälls- och teknikutvecklingen som pågår just nu och som ställer helt nya krav på företagens verksamheter. Utan denna förståelse riskerar Sverige att hamna allt längre från den ekonomiska fronten, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Fem skatteförslag

I rapporten ”Skatter för ett mer företagsamt Sverige” föreslås:

  • Sänk kostnaderna för att anställa
  • Förenkla regelverket för soloföretagare
  • Stärk finansieringsmöjligheterna för småföretag
  • Bredda incitamenten för nyckelmedarbetare
  • Förbättra entreprenörsskatten

Läs mer om förslagen i rapporten.

Fler nyheter från Företagarna