podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fem skatteförslag för fler i arbete

Publicerad 29 sep 2021
De företag som finns behöver kunna växa och anställa fler, och nya företag behöver kunna startas. För det behövs skatteförändringar, skriver Patrick Krassén.
Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna.

Sverige står i ett vägskäl. Sedan 2005 har flera skadliga skatter avskaffats eller minskats – en positiv utveckling som har lagt grunden för ett ökat nyföretagande. Med fler än 800 000 nystartade företag det senaste decenniet har Sverige kommit att bli en av Europas huvudsakliga unicorn-fabriker, med företag som Spotify, Klarna, King, Skype för att bara nämna några.

Trots dessa framgångssagor och vad de bidrar med är skatterna på arbete och på att anställa oacceptabelt höga. Den nyligen framlagda budgetpropositionen innehåller många förslag som kräver ökad finansiering från våra skattepengar, men få som underlättar för Sveriges företagare - snarare tvärtom. Regeringen med Socialdemokraterna i spetsen prioriterar inte förutsättningarna för hur nya jobb ska skapas eller att öka de befintliga företagens möjligheter att växa och anställa fler. Incitamenten för att jobba och driva företag försvagas alltmer och beroendet av de offentliga medlen ökar.

Vilken väg ska Sverige då välja för fler framgångsrika företag och ökat jobbskapande? I Företagarnas nya rapport ”Skattepolitik för ett mer företagsamt Sverige” ger vi fem konkreta förslag på förändringar inom skatteområdet som regering och riksdag kan genomföra för att bryta den negativa arbetslöshetstrenden och stärka svensk företagsamhet. Åtgärderna är enkla och har till syfte att stimulera till en ökad tillväxt och fler jobb, vilket i förlängningen gynnar den svenska ekonomin och stärker resurserna till skola, vård och omsorg – ja, hela vårt svenska välfärdssystem.

Fem skattepolitiska förslag 

Företagarnas förslag är:

  1. Sänk kostnaderna för att anställa. Det måste bli billigare att anställa, och vi vet att det blir fler jobb när kostnaderna sänks. Statistik från Skatteverket visar att lättnader i arbetsgivaravgiften för de minsta företagen använts för att skapa 13 000 nya jobb. Fler kan de bli.

  2. Bredda incitamenten för nyckelmedarbetare. Det behöver bli lättare att hitta och behålla nya medarbetare med rätt kompetens. Många så kallade gasellföretag, som enligt den ekonomiska forskningen står för den största delen av sysselsättningsökningen, erbjuder kvalificerade personaloptioner för att knyta till sig nyckelpersoner. Ge därför fler branscher tillträde till optionerna och se till att medarbetarna inte tjänstebeskattas för sina andelar.

  3. Förenkla regelverket för soloföretagare. En statlig utredning har nyligen föreslagit hur Sveriges cirka 700 000 enskilda näringsidkare skulle kunna skatta genom ett förenklat schablonsystem. Det skulle dock kräva att gränsen för när företagare måste börja betala moms höjs, från dagens låga 30 000 kronor i omsättning per år. Regeringen har föreslagit en höjning till 80 000 kronor, men vi bedömer att en gräns på 200 000 kronor skulle förenkla för tre fjärdedelar av de enskilda näringsidkarna.

  4. Stärk finansieringsmöjligheterna för småföretag. Enligt resultatet från Småföretagsbarometern 2021, som görs av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna, ser två av tre småföretag goda expansionsutsikter (67 procent). Men många hinder kvarstår för företag att växa och bli framgångsrika i Sverige. Enligt Tillväxtverket ser vart femte småföretag t brist på kapital som ett stort hinder mot att växa. Det finns flera sätt på skatteområdet att minska dessa problem. Investeraravdraget, som ger en skatterabatt vid investeringar i nya och växande företag, borde utökas. Reglerna om vinstandelslån borde också göras mer gynnsamma, bland annat för att underlätta affärsänglars investeringar.

  5. Förbättra entreprenörsskatten. Nylig forskning visar att fåmansföretag både skapar fler jobb och har högre löneökningar än andra aktiebolag. Mellan 2007 och 2017 ökade antalet anställda i små fåmansföretag med tio procent – medan antalet sjönk i större aktiebolag. För att sporra dessa entreprenörsledda företag bör schablonregeln vid utdelning höjas. Hindren mot fungerande generations- och ägarskiften, genom karenskrav för företagsledaren och trädakrav för kapital, bör skalas ned.

Den nyligen framlagda budgetpropositionen visar att regeringen inte prioriterat hur nya jobb ska skapas. De företag som finns behöver kunna växa och anställa fler, och nya företag behöver kunna startas. Sveriges småföretag står beredda att leda vägen för ökad tillväxt och fler jobb. Vi hoppas nu att de politiska företrädarna svarar upp.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna