podcast news play företagaren I media förmån

Näringslivet exkluderas i det lokala brottsförebyggande arbetet

Endast en av tio kommuner har inkluderat näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det visar en ny kartläggning som tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har genomfört med stöd av Företagarna, Svenskt Näringsliv och Livsmedelshandlarna.
Publicerad 2 nov 2021

Remissförfarandet för betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) har idag avslutats. I betänkandet föreslås kommunerna få en lagstadgad skyldighet att förebygga brott. Inför den kommande lagstiftningen har Stiftelsen Tryggare Sverige, med stöd av Företagarna, Svenskt Näringsliv och Livsmedelshandlarna kartlagt hur Sveriges 290 kommuner involverar näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

pontus-300.png− Resultaten i undersökningen visar att endast en av tio kommuner har inkluderat näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. I och med den kommande lagstiftningen finns en möjlighet att göra rätt från början genom att förtydliga kommunernas ansvar gentemot näringslivet i det brottsförebyggande arbetet, säger Företagarnas näringspolitiska expert Pontus Lindström.

Brottslighet och otrygghet är faktorer som i allt högre utsträckning försvårar möjligheten att kunna bedriva näringsverksamhet i Sverige. I Företagarnas rapport Brott mot företagare 2021 framkommer att var femte brottsutsatt företagare har övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten.

− Konsekvenserna om näringsidkare får nog av brottsligheten och flyttar eller lägger ner sin verksamhet, är mycket allvarliga och kostar lokalsamhället oerhörda summor. Arbetstillfällen försvinner, skatteintäkterna minskar och utanförskapet riskerar att späs på ytterligare, säger Pontus Lindström.

Själva förekomsten och närvaron av lokala företag är i sig både trygghetsskapande och brottsförebyggande. Det ligger därför i kommunernas egenintresse att i större utsträckning inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

− Var femte kommun kunde inte ens svara på frågan om huruvida det bedrivs någon form av dialog med det lokala näringslivet. Undersökningens resultat visar tydligt de skillnader och brister som finns i landets kommuner. I den nya lag som ska börja gälla 2023 behöver det förtydligas att även näringslivets utsatthet för brott ska vara en del av den kartläggning, lägesbild och åtgärdsplan som kommunerna är ålagda att ta fram, säger Pontus Lindström.

Här hittar du hela undersökningen om näringslivets roll i det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Läs Företagarnas remissyttrande över betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49).

Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.