headphones newspaper video-player

Är förbättringar av 3:12-reglerna på gång?

Det kommer politiska signaler om att den hittills uteblivna utredningen om villkoren för ägarledda fåmansföretag kan vara på väg att tillsättas. Det vore önskvärt, anser Företagarna.
Publicerad 19 maj 2021
Foto: Shutterstock.com.

På onsdagen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om 3:12-reglerna, med titeln Förbättra entreprenörsskatten. I rapporten framgår hur ägarledda fåmansföretag har blivit fler de senaste årtiondena, bidragit med ökade skatteintäkter för staten och skapat arbetstillfällen. Ett antal reformförslag läggs också fram.

Lugnet lägrade sig i 3:12-frågan

De senaste två åren har det varit relativ stiltje kring 3:12-frågan. Annat var det 2017, då den dåvarande regeringen tvingades dra tillbaka ett förslag som skulle ha försämrat entreprenörsskatten för fåmansföretag.

− Den gången var debatten stundtals mycket hetsig. Regeringen backade efter massiv kritik från Företagarna och andra delar av näringslivet, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Drar åt olika håll

I Januariöverenskommelsen anges att 3:12-reglerna skulle utredas med syfte att förenkla regelverket under 2019-2021, med nya lagändringar på plats 2022. Så har det inte blivit. Ingen utredning har sett dagens ljus.

− Socialdemokraterna vill höja 3:12-beskattningen och har därmed diametralt motsatt ståndpunkt mot vad Centerpartiet och Liberalerna angett. De partierna vill se förenklingar, inga skattehöjningar eller andra försämringar, säger Patrick Krassén.

Föreslagna förändringar i 3:12-regelverket 

I Svenskt Näringslivs rapport föreslås följande förändringar av regelverket:

  • Höj schablonbeloppet i förenklingsregeln, till fyra inkomstbasbelopp (i dag 2,75)
  • Inför ett golv i förenklingsregeln, så att även ägare med små andelar kan få utdelning enligt regeln
  • Slopa kravet på fyra procents ägarandel för löneunderlagsregeln
  • Sänk kravet för att få använda löneunderlag från indirekt ägda företag till tjugo procent
  • Sänk kapitalskattesatsen över takbeloppet till tjugo procent
  • Korta karenstiden för trädabolagen från fem år till tre år 
  • Förtydliga utomståenderegeln för mindre restriktiv tillämpning
  • Inskränk vilka som räknas med i närståendekretsen   

− Samtliga förslag är vettiga, även om man i vissa fall kan gå längre. Karens för företagsägare skulle kunna slopas helt, i synnerhet då det skulle underlätta ägarskiften och generationsväxlingar, säger Patrick Krassén. 

Hög tid utreda förbättrat regelverk

Vid presentationsseminariet av rapporten antydde Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, att en utredning trots allt kan vara på gång att tillsättas. Han klargjorde också att inga försämringar av entreprenörsskatten kommer att godtas så länge Centerpartiet har påverkan på regeringens politik.

− Det är positivt om en utredning för att förbättra 3:12-reglerna kan komma till stånd och viktigt att Centern tydligt avvisar skattehöjningar, säger Patrick Krassén.

Företagarna anser att det är särskilt viktigt för den ekonomiska återhämtningen att de ägarledda småföretagen nu får förbättrade villkor. Empirin visar att de är oerhört viktiga för jobbskapande och ekonomisk utveckling.

Taggar
Riks Nyhet Skatter
Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor