För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Allt fler företagare utsätts för brott – allt färre anmäler

Publicerad 8 feb 2021
Otrygghet och utsatthet på grund av brott mot företag ökar, visar Företagarnas nya rapport Brott mot företagare 2021.
Foto: Shutterstock.com

De senaste åren har andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro ökat från 41 till 51 procent. Sedan 2017 har andelen företagare som blivit utsatta för brott ökat från 30 till 36 procent. För företagare med anställda har vartannat företag blivit utsatt. Det visar Företagarnas nya rapport Brott mot företagare 2021 som presenteras i dag.

– Brotten mot företag och företagare måste tas på största allvar. Det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna är i slutändan ofta förödande, säger rapportförfattaren Pontus Lindström, brottsexpert på Företagarna. 

Drabbar hela samhället

Att en företagare blir utsatt för ett brott är i sig inte värre än om en privatperson drabbas. Men konsekvensen om företagaren till slut får nog av kriminaliteten och flyttar – alternativt lägger ner sin verksamhet – kan bli ytterst kostsam för samhället då arbetstillfällen försvinner, skatteintäkterna minskar och utanförskapet riskerar att späs på ytterligare. Därför är själva förekomsten och närvaron av lokala företag i sig både trygghetsskapande och brottsförebyggande.

– Låt inte de högt smällande brotten förblinda för det faktum att mängdbrotten som inbrott, bedrägerier, skadegörelse och stölder är det absolut vanligaste brotten. Vi vill från politisk nivå se en nolltolerans mot den här typen av brott, säger Pontus Lindström.

Allvarliga konsekvenser 

Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. De vanligaste brottskategorierna är bluffakturor, stölder, inbrott och skadegörelse. 

Rapporten visar att 79 procent har fått ökade kostnader för brottsförebyggande åtgärder. 42 procent uppger att utsattheten för brott leder till att planerade investeringar har skjutits upp eller uteblivit. Andelen företagare som funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten har ökat från 13 till 19 procent.

– Att så många företagare övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten är otroligt allvarligt. Att andelen dessutom har ökat med 6 procentenheter på bara ett år är också en dyster varningssignal, säger Pontus Lindström.

Offentlig statistik saknas

Undersökningen visar att endast var tredje företag som blivit utsatt för kriminalitet anmäler brotten till polisen och anmälningsbenägenheten har minskat.  Det innebär att delar av den offentliga statistik som presenteras regelbundet innehåller stora mörkertal. Det kan i sin tur få allvarliga konsekvenser när myndigheter och regeringsföreträdare planerar och allokerar resurser utifrån underlag som ger en inkorrekt beskrivning av verkligheten. Företagarna vill därför att regeringen ger Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att särredovisa brott som drabbar företagare. Det gäller även i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där det tydligare behöver framgå om det är en näringsidkare som har blivit utsatt.

– För att företagare ska se det som meningsfullt och orka avsätta tid att anmäla mängdbrotten måste det vara tydligt att det ger resultat när man gör det, säger Pontus Lindström.

Företagarnas åtgärdsprogram

Rapporten innehåller ett åtgärdsprogram med nationella och lokala förslag på hur kriminaliteten kan pressas tillbaka och brotten mot företag och företagare minska. Det är angelägna åtgärder. Allvaret inskärps av att rapporten visar att 84 procent av de brottsutsatta företagarna upplever minskad tilltro till rättsväsendet.

– Vi identifierar en lång rad åtgärder på olika områden som vi vill se. Men på ett sätt det rätt enkelt: Fler poliser. I hela landet. Trygghet byggs över tid utifrån goda relationer mellan polisen och det lokala näringslivet, säger Pontus Lindström.

 

Fler nyheter från Företagarna