podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nu behövs sjujäkla bra villkor för företagen

Publicerad 7 sep 2020
Regeringen och samarbetspartierna presenterade på måndagen stora satsningar på välfärden. Nu krävs stora satsningar för att underlätta för välfärdsskaparna i det svenska samhället.

När regeringen lägger fram budgetpropositionen om två veckor kommer det mesta att vara känt. De viktigaste bitarna serveras i förväg i debattartiklar och under pressträffar, som på måndagen när Stefan Löfven och Centerpartiets partiledare Annie Lööf presenterade en ”sjujäkla satsning på välfärden”, för att citera statsministern.

Stefan Löfven underströk på pressträffen att Sverige har starka statsfinanser och låg statsskuld, vilket gjort det möjligt att rulla ut krispaket till företag och rädda hundratusentals jobb. Nu kommer nästa steg. Sverige ska startas om och välfärden få sitt i form av satsningar på äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och tillskott i statsbidragen till kommuner och regioner.

− I det läge som nu råder i ekonomin är det rätt att lägga en expansiv budget, men regeringen måste även tänka långsiktigt eftersom det i längden inte är gratis att låna. För att kunna göra fler storsatsningar på välfärden behövs därför sjujäkla bra villkor för företagen. Skattepengar måste ju skapas innan de kan fördelas, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Bättre villkor för välfärdsskaparna 

Det är de små och medelstora företagen som genererar fyra av fem arbetstillfällen i ekonomin. När de krisar blir det färre som arbetar och skapar tillväxt.

− Arbetslösheten har ökat samtidigt som många är korttidspermitterade från företag som nu brottas med ekonomiska problem. Däri ligger en risk att arbetslösheten kommer att fortsätta stiga. Antalet konkurser och företagsrekonstruktioner har också ökat. Därför är det avgörande att underlätta för företagen, säger Günther Mårder.

Företagarna har identifierat tre områden som kräver rejäla reformer. För det första måste skattesystemet ge större incitament till att skapa välstånd genom företagande, jobb, investeringar och utbildning. För det andra måste kostnaden för att anställa sänkas så att fler kan komma i arbete snabbt. För det tredje kan inte kostnaderna (och arbetsgivarnas ansvar) för sjukkostnader och rehabilitering tillåtas öka, och därför är fler av de förslag som väntas komma inom kort väldigt oroväckande.

Fler nyheter från Företagarna