För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Krislistan – så ska företagen räddas

Publicerad 18 mar 2020
Krisåtgärder och stödpaket ska stötta företagare när coronaviruset lamslår affärerna. Men är det nog och hur tar man del av pengarna? Vi reder ut vad vi vet idag.

Här är några åtgärder som regeringen presenterat och, där det är relevant, vad vi vet om hur du som företagare kan ta del av dem. Dessutom finns länkar till merläsning från Företagarna och andra.

Inget karensavdrag

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade. Det är dock inte klart hur man ansöker om detta. "När vi har mer information om hur du ansöker, återkommer vi med besked" skriver Försäkringskassan på sin hemsida. Läs mer hos Försäkringskassan.

Företagarnas juridiska rådgivning rekommenderar företagen att fortsätta göra karensavdrag, till dess att något annat eventuellt meddelas av myndigheterna.

Företagen slipper betala sjuklön

Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.

Staten föreslås ta alla sjuklönekostnader under april och maj, för anställda och egenföretagare med AB. För egenföretagare som har F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1–14. Det blir schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar. Dessvärre gäller inte beslutet för mars månads sjukfrånvaro som redan har skjutit i höjden, kommenterar Företagarnas Erik Ageberg.

Också här kommunicerar Försäkringskassan att man väntar på mer information.

Fler väntas söka smittbärarpenning

Resurserna ökas för smittbärarpenning då fler tros få rätt till denna ersättning.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom.

Har du enskild firma? Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av inkomst från näringsverksamhet, men högst 804 kronor per dag. Har du AB? Det är ungefär samma där, med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av lönen som du tar ut från ditt aktiebolag före skatt, men högst 804 kronor per dag. 

Läs mer i vår FAQ Vem kan få smittbärarpenning?

Skjuta upp skatten

Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari

Redan nu kan företag, om betalningsproblemen uppstått som en direkt konsekvens av följderna av coronaviruset, som klassas som en oförutsedd händelse, få skjuta upp skatten. Då ansöker man om anstånd utifrån de sedan tidigare gällande reglerna. Men företagaren måste kunna visa att betalningsproblemen är tillfälliga - alltså att man kan betala skatten senare.

Hos Skatteverket hittar du blanketten du ansöker på och mer information!

Regeringen har föreslagit ytterligare möjlighet för företag drabbade av viruskrisens effekter att skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt. Anståndet kan sökas för upp till tre månader under perioden januari-september 2020, och gäller upp till ett år. Anstånd kommer även att vara möjligt att söka för moms – dock ej för de företag som redovisar moms en gång per år. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.

Detta anstånd kommer vara möjligt att söka efter 7 april. Skatteverket har uttalat att krav inte kommer att ställas på företagaren att kunna visa att betalningsproblemen är tillfälliga. Anstånd ska enligt de nya reglerna ges om inte särskilda skäl talar emot det.

Uppskjuten skatt kan betyda olika saker – Företagarna förklarar

Tillfälliga skattelättnader är en viktig livlina

Möjlighet till kortidsarbete

Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.

Korttidspermittering innebär att den anställde permitteras 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar.  Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.  Här kan du läsa mer: Korttidspermittering – detta behöver du veta.

Riksbankens 500 miljarder

Riksbanken har meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

Räntan är noll på dessa lån som Riksbanken ger ut till bankerna, som i sin tur kan låna ut till företag. Som företagare är det alltså banken du vänder dig till.

Syftet är att undvika konkurser hos företag. "Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera", sade Stefan Ingves i ett pressmeddelande.

Men eftersom det även i denna modell är bankerna som står med risken finns risk att detta i slutänden inte i första hand kommer komma småföretagen till gagn. Startups kommer ha samma utmaning att få lån som tidigare, tror bland annat SEB:s chefsekonom i en artikel i Breakit.

Lägre buffertkrav för banker

Finansinspektionen sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll

Jämfört med banker i andra länder har svenska banker idag stora buffertar. Det ger utrymme att nu använda buffertarna för att stötta ekonomin i ett ansträngt läge, menar Finansinspektionen.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna