headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Bra att staten tar hela sjuklönekostnaden

Framgång för Företagarnas krav på slopat sjuklöneansvar.

På måndagen presenterade regeringen nya åtgärder för att hantera coronakrisen. Utöver korttidspermittering som Företagarna välkomnar föreslår regeringen nu också att staten – tillfälligt –ska ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader. Det gäller under april och maj. Även egenföretagare ska ersättas genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

− Företagarna har länge drivit frågan om att slopa företagens sjuklöneansvar och är positiva till denna åtgärd, även om den är temporär, säger Erik Ageberg, Företagarnas socialförsäkringsexpert.

Intensifierat arbetet

Företagarna har sedan det blev tydligt att coronaviruset skulle få allvarliga och långtgående effekter för landets småföretag intensifierat vårt arbete för slopat sjuklöneansvar.

− Vi är mycket nöjda över att regeringen äntligen kommer med ett besked i denna fråga. Särskilt viktigt är detta efter regeringens besked om att slopa karensdagen och slopande av läkarintyg vid sjukdom efter dag sju. Dessvärre gäller inte beslutet för mars månads sjukfrånvaro som redan har skjutit i höjden, säger Erik Ageberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap