För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Korttidspermittering – detta behöver du veta

Publicerad 17 mar 2020
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander har analyserat regeringens förslag om korttidspermittering.
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Observera att denna artikel är från våren 2020. För att läsa senaste informationen besök Corona – råd och stöd till företag

På måndagen presenterade regeringen förslaget om korttidspermittering (korttidsarbete). I vår juridiska FAQ Vad är korttidspermittering? kan du läsa hur du som arbetsgivare kan gå tillväga om du har kollektivavtal eller inte. I skrivande stund är det inte klart hur en ansökan ska vara utformad.

Företagarna välkomnade på måndagen förslaget om korttidspermittering, men vi är mycket kritiska till att de nya reglerna inte ska kunna omfatta arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Under tisdagen har Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander analyserat förslaget från regeringen närmare. Här svarar hon på frågor om förslaget.

Arbetsgivare ska kunna ansöka om ersättning för lönekostnader när anställda går ner i arbetstid under en period. Hur är den utformad?

Ersättningen är utformad så att den anställde får ut över nittio procent av lönen. Staten täcker upp tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.

Vilka företag räknas som drabbade?

Stödet kommer kunna sökas av arbetsgivare som till följd av Corona (Covid-19) kan visa på att de har svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av viruset. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll.

Ställs det andra krav på företagen för att få använda korttidspermittering?

Ja, arbetsgivarna måste också innan stödet söks ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna, såsom uppsägningar av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Företaget får heller inte vara föremål för företagsrekonstruktion eller på obestånd.

Finns det något tak för hur höga löner som omfattas?

Ja, det kommer att finnas ett lönetak och ersättningen kommer täcka upp till en lön om 44 000 kronor. För anställda som har en högre lön kommer ersättningen beräknas på 44 000 kronor som mest.

Omfattas alla anställda? (Uppdaterad 18 mars)

Nej, stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade tre månader före ansökan om stöd. Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade.

Hur länge kan man få stödet? (Nytt 18 mars)

Ett företag kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader.

Var ansöker man för att ta del av korttidspermittering?

Tillväxtverket är den myndighet som kommer administrera ansökningarna och just nu arbetar de för högtryckmed att få till rutinerna kring korttidspermittering och skickar löpande ut information om detta.  Så håll koll på Tillväxtverkets webbplats.

När kan man ansöka?

Ansökan öppnar 7 april, men gäller retroaktivt från 16 mars. Stödet kommer att gälla under 2020. Ansökan ska ske via Tillväxtverket och kommer att utbetalas först efter det att Tillväxtverket godkänt ansökan. Så snart rutinerna är klar kommer Tillväxtverket att lägga ut närmare information om hur du ska förfara och vad som krävs.

Spelar det någon roll om företaget har kollektivavtal eller inte?

Ja, det spelar roll för hur företaget ska gå till väga. Läs mer i vår juridiska FAQ vad är korttidspermittering.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna