headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Att utvisa personer som har jobb på grund av att arbetsgivarna råkat göra ett mindre fel drabbar enskilda personer och företag hårt samtidigt som det slår mot svensk ekonomi.

Välkommet förslag om att mota kompetensutvisningar

Moderaterna föreslår åtgärder för att få bukt med personer som utvisas på grund av att deras arbetsgivare begått misstag.

Arbetskraftsinvandringen är viktig. Utan rätt personer att anställa kan många förtag inte växa. Många av dem hittar helt enkelt inte rätt kompetens i Sverige. Gång på gång har dock nyckelpersoner som blivit rekryterade från tredje land fått arbetstillståndet upphävt på grund av att deras arbetsgivare gjort något administrativt misstag. Det kan handla om allt från att teckna fel försäkring till att ge fel semestervillkor.

Stoppa kompetensutvisningarna

Företagarna har oavbrutet kritiserat kompetensutvisningarna. Därför är det bra att Moderaterna på måndagen presenterat ett program för att komma till rätta med problematiken som både drabbar enskilda personer och företag hårt samtidigt som det slår mot svensk ekonomi. Partiet vill bland annat att mindre fel som rättats till inte ska leda till att arbetstagaren utvisas och att utvisning av arbetstagaren inte ska inte vara den enda sanktionen när arbetsgivaren har gjort fel.

− Företagarna välkomnar Moderaternas förslag för att skynda på förslag som underlättar arbetskraftsinvandring. De kompetensutvisningar som sker är helt oacceptabla. Vi vill dock understryka att det alltid är företagens behov av arbetskraft som måste vara styrande, oavsett om det handlar om en specialiserad IT-ingenjör eller en säsongsarbetande bärplockare som är här en kortare tid, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Förbättra servicen

Moderaterna vill också bland annat införa en ”one-stop-shop” för kontakten med myndigheter och snabba på handläggningen av en ansökan genom en trettiodagarsgaranti.

− Företagarna har länge drivit frågan om att införa ett servicecenter för att underlätta administrationen och det är positivt att det förslaget fått politiskt gehör. Att förenkla administrationen och förkorta handläggningstiden är mycket viktigt för företag som är beroende av arbetskraftsinvandring, säger Günther Mårder.

För att komma tillrätta med missbruk av arbetskraftsinvandring vill Moderaterna skärpa lagstiftningen och straffen.

− Vi delar analysen att missbruk och utnyttjandet av arbetskraft måste stoppas då det hotar trovärdigheten för systemet, säger Günther Mårder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap