podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Arbetskraftsinvandring −förenkla och förbättra

Publicerad 16 feb 2020
Arbetskraftsinvandringen måste ske på företagens villkor, skriver Företagarna i en debattartikel i Dagens Industri.

I en debattartikel i Dagens Industri skriver Företagarnas vd Günther Mårder och chefsekonom Daniel Wiberg att den senaste tidens utspel om arbetskraftsinvandring från både politiker och fackligt håll visar på brister i insikt om såväl företagens kompetensbehov som den svenska arbetsmarknadens matchningsproblem.

Företag beroende av arbetskraftsinvandring

Många svenska företag är beroende av arbetskraftsinvandring för att hitta rätt kompetens, men även för att klara starkt säsongsbetonade verksamheter. Det är därför Företagarna i många år lyft vikten av ett fungerande system för arbetskraftsinvandring som baseras på företagens behov av arbetskraft samtidigt som missbruk måste motverkas kraftfullt.

I debattartikeln uttrycker Günther Mårder och Daniel Wiberg stor oro över att retoriken och attityden kring migration hårdnat och allt fler faller för populistiska strömningar. Lösningen på en icke-fungerande integration tycks allt för ofta vara att göra det svårare för svenska företag att attrahera och anställa kompetenta medarbetare, även utanför Sveriges gränser.

För Företagarna är det självklart att det är företagens behov av att anställa som måste vara utgångspunkten för en fungerande arbetskraftsinvandring.

Försvåra arbetskraftsinvandring saknar ekonomisk logik

I ett gästinlägg på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Sven-Olof Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI research,  att det är populärt att påstå att arbetskraftsinvandring gör det svårare för flyktinginvandrare att komma in på arbetsmarknaden. Sven-Olof Daunfeldt kritiserar detta påstående och avslutar inlägget så här:

"Det finns ingen ekonomisk logik i förslaget att försvåra arbetskraftsinvandringen till Sverige. Det är företagarna som bör ta beslutet vem de tycker är lämplig att anställa – inte en statlig myndighet."

Fler nyheter från Företagarna