headphones newspaper video-player
Magnus Johansson, Företagarnas expert på konkurrensfrågor och offentlig upphandling.

Upphandlingen i Göteborg under luppen

Lokalvårdsupphandlingen i Göteborg stängde från början ut alla företag utom jättarna. Det är ett sätt för kommunen att skjuta sig själv i foten, skriver Magnus Johansson i en krönika.

I väntan på senaste rapporten om upphandlingsstatistik har det redan nu publicerats en hel del intressanta uppgifter. Den offentliga upphandlingen omsätter närmare 800 miljarder kronor per år och intresset att delta i offentliga upphandlingar ökar, inte minst bland kommunala inköp.

Det är även den trend som jag märkt när jag träffat upphandlare ute i kommuner som vittnat om betydligt fler anbud nu än tidigare i sina upphandlingar, inte minst från småföretag.

Jag är övertygad om att trenden kommer att fortsätta hålla i sig, inte minst som en effekt av pandemin. Det är därför särskilt viktigt att kommuner i dessa tider gör allt för att kunna hjälpa det redan nu hårt drabbade näringslivet.

Göteborg stängde ut småföretagen

Det var bland annat mot denna bakgrund som vi på Företagarna reagerade starkt mot Göteborgs stads nyligen annonserade lokalvårdsupphandling. Den uteslöt i praktiken samtliga småföretag. Omsättnings- och referenskrav hade ställts så höga att det bara fanns en handfull städjättar som hade möjlighet att kvalificera sig. Även de leverantörer som tidigare hade utfört tjänsten åt staden kunde nu helt plötsligt inte längre vara med. I den debatt som åtföljde framkom att anledningen till att staden hade skruvat upp kraven var ett utbrett fusk i städbranschen och att detta var ett resultat av stadens kategoristyrningsarbete.

Att reagera starkt och högljutt var också uppenbarligen helt rätt. Efter en efterföljande god dialog mellan Företagarna Göteborg och staden sänktes kraven delvis för att kunna möjliggöra anbud från fler företag. Dialogen fortsätter också för att underlätta för ännu fler att vara med. Staden har i dialog uppgett att de måste ha färre antal leverantörer för att kunna klara av att hantera och följa upp sina avtal. Företagarna vill understryka vikten av att ha ordning och reda i sina avtal, men att detta i praktiken inte behöver betyda att samtliga småföretag stängs ute.

Vilka väljer ni bort?

Vid kravställande är det viktigt att upphandlare ställer sig frågan: Vilka väljer jag bort? I detta måste beaktas att drygt 96 procent av alla företag i Sverige är småföretag med färre än 10 anställda. Att inte ge dessa en chans att vara med blir som att skjuta sig själv i foten, med varsel och uppsägningar som följd. Arbetstillfällen som skulle gjort staden starkare går upp i rök. Sveriges kommuner borde i stället lägga krutet på att kontrollera och utesluta leverantörer som ägnar sig åt fusk – självklart ska inte våra skattemedel finansiera svart arbetskraft och andra oegentligheter.

I dessa tider brukar man ju få önska sig något, förutom fred på jorden skulle jag även vilja tillägga att Göteborgs stad ska sänka sina krav ytterligare i den pågående lokalvårdsupphandlingen för att inkludera fler företag och att detta så småningom visar vägen för alla svenska kommuner när de hittar vägar att bredda sina upphandlingar så att landets små och medelstora företag får en ärlig chans att växa sig stora.