För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Efter Företagarnas påtryckningar – staden vänder i upphandlingsfråga

Publicerad 18 nov 2020
Göteborgs stad har beslutat att halvera de kritiserade kraven på omsättning och antal anställda hos referensobjekten. "En delseger, men vi är ännu inte i hamn", kommenterar Företagarnas expert Magnus Johansson.
En av anledningarna till att Göteborgs stad ställt så pass tuffa krav är att de vill uppnå goda förutsättningar för kontroll och uppföljning. Foto: Shutterstock

Företagarna fortsätter sitt påverkansarbete mot Göteborgs stad och den pågående lokalvårdsupphandlingen. Som tidigare rapporterats utesluter upphandlingen alla småföretag då det ställs orimligt höga omsättnings- och referenskrav. Detta är något som Företagarna skarpt tagit strid mot bland annat genom en debattartikel i GT och i samtal med staden.

Nu har staden efter nya diskussioner beslutat att halvera omsättningskravet och kraven på hur många anställda referensobjekten måste ha.

– Det är förstås glädjande! Från Företagarnas sida anser vi emellertid inte att det är tillräckligt för att i praktiken möjliggöra småföretags medverkan i upphandlingen, säger Magnus Johansson, expert på offentlig upphandling på Företagarna.

– Vi önskar därför att Göteborgs stad avbryter upphandlingen och tar ett omtag. Genom att avbryta upphandlingen ges en möjlighet att föra en dialog med marknaden och säkerställa att fler företag kan medverka.

Kraven inte i proportion med målet

En av anledningarna till att Göteborgs stad ställt så pass tuffa krav är att de vill uppnå goda förutsättningar för kontroll och uppföljning. Detta mot bakgrund av att det har förekommit oegentligheter i tidigare lokalvårdsupphandlingar.

– Vi ser dock inte att kraven som ställs inte står i proportion till det staden vill uppnå. Det går att uppnå en sund konkurrens utan att för den sakens skull utestänga samtliga småföretag, säger Magnus Johansson.

På torsdagen 19 november väntas Göteborgs stad att hålla i ett nämndsammanträde där lokalvårdsupphandlingen bland annat ska diskuteras.

– Inför mötet har vi från Företagarna gett en tydlig bild av vad vi vill uppnå – en upphandling som ger småföretag en chans att vara med!

Fler nyheter från Företagarna