headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Sista ordet inte sagt i lokalvårdsfrågan

Företagarnas kritik av Göteborgs stads upphandling av lokalvård fortsätter ge resultat. Flera förbättringar har skett, och det kan komma fler.
Publicerad 8 dec 2020

Tidigare i höst riktade Företagarna stark kritik mot kraven för att delta i Göteborg stads nya upphandling för lokalvård. Omsättningskraven var skyhöga, likväl som kraven på referensuppdragens storlek, något som uteslöt mängder av mindre företag från att lägga anbud.

Sedan dess har staden justerat kraven, bland annat har man i två steg minskat kravet på omsättning till att nu vara 62,5 miljoner kronor för lokalvårdstjänster.

Fler justeringar kan komma

Och ännu är inte sista ordet sagt. Sista anbudsdag har flyttats från 22 december till 18 januari och det kan bli fler justeringar, uppger sajten Upphandling24.se

- Förändringar kan förekomma så länge det är möjligt, säger Samer Mahra, enhetschef på Inköp och upphandling, till Upphandling24.

Magnus Johansson, expert på offentlig upphandling på Företagarna är glad att Göteborgs stad har lyssnat på Företagarnas kritik.

- Att möjliggöra för små och medelstora företag att kunna vara med är något som båda parter vinner på! Små och medelstora företag utgör 99 procent av samtliga företag i Sverige, självklart måste dessa inbegripas.

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen