podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Brottslighet får företagare i glesbygd att lägga ner

Publicerad 27 sep 2019
Brott får glesbygdsföretagare att överväga att lägga ner verksamheten, visar Företagarnas nya enkätundersökning.
SVT intervjuar Pontus Lindström om Företagarnas panelundersökning om brott mot företagare.

I Företagarnas nya panelundersökning om utsatthet för brott ställs frågan om företagaren någon gång funderat på att lägga ner delar av eller hela företagets verksamhet till följd av brottslighet.

Nästan var tredje företagare svarar i undersökningen att de utsatts för brott under de senaste fem åren. Av dem är det mer än var tionde som tänkt tanken att lägga ner.

Det finns en tydlig slagsida i svaren. Företagare som verkar i glesbygden är betydligt mer benägna att överväga nedläggning än dem som är verksamma i storstad eller i mindre städer.

Har du någon gång funderat på att lägga ner delar av eller hela företagets verksamhet till följd av brottsligheten?

2019 augusti-enkät-brottslighet-4.png

Population:  företag som har blivit utsatta för någon form av brott under de senaste fem åren, n = 348

– Det är högst troligt att den bristande polisnärvaron i glesbygden är en faktor som spelar in, säger Pontus Lindström som är ansvarig för brott- och trygghetsfrågor på Företagarna.

Sveriges Televisions nyheter rapporterade på fredagen om Företagarnas enkät och intervjuade då Pontus Lindström.  

– Konsekvenserna av att företag tvingas lägga ner innebär en ond spiral. Samhällsservicen minskar, arbetstillfällen försvinner och risken är att utanförskapet på landsbygden ökar ytterligare, säger han i tv-intervjun.

Om undersökningen

Undersökningen pågick i augusti och resultatet togs fram 4 september genom ett utskick till 3 315 företagare. Svarsfrekvensen är 30 procent. Urvalet korrigeras så att det liknar den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik på antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlek (antal anställda), kön, ålder och bransch.

 

Fler nyheter från Företagarna