För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Personaloptioner – gör om, gör rätt

Publicerad 20 nov 2019
Företagarna vill att systemet med kvalificerade personaloptioner ska vara enkelt, rättssäkert och attraktivt.
Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

I dag skriver Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén en debattartikel i Realtid om att det behövs ett fungerande system för beskattning av personaloptioner för att behålla och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Företagarna anser att den aviserade reformen av systemet för personaloptioner måste vägledas av tre principer:

  • Enkelhet – inga krångliga tilläggsavtal ska behövas
  • Rättssäkerhet – företag och anställda ska veta hur skattekonsekvensen blir
  • Attraktivitet – låga skattenivåer och få begränsningar.

Här förklarar Patrick Krassén varför frågan är viktig och vad systemet med personaloptioner handlar om.

Vad skiljer skattemässigt kvalificerade personaloptioner från vanliga personaloptioner på att köpa aktier?                                                                                                                                                               

− Options- och incitamentsprogram för anställda finns i många olika former. I processen handlar det om tre transaktioner: när man erhåller optionen, när man utnyttjar optionen för att få aktierna, och när man sedan säljer aktierna. För personaloptioner sker vanligen en förmånsbeskattning i inkomstslaget tjänst när man utnyttjar optionen, och sedan skattar man för försäljningen av aktierna i inkomstslaget kapital. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift på värdet av förmånen. Med de nya kvalificerade personaloptioner ska den anställde inte skatta förrän vid försäljning av den underliggande aktien, och då i inkomstslaget kapital. Arbetsgivaren betalar ingen arbetsgivaravgift heller.

Vad är problemet med de kvalificerade personaloptionerna i dag?

−Det största problemet är rättslig osäkerhet. Om den option som utställs är en teckningsoption, det vill säga rätt att under en viss tidsperiod till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier, anser Skatteverket att det motsvarar ett värdepapper och värdet av optionen ska då beskattas samma år som man erhåller den. De förmånligare skattereglerna blir då inte tillämpliga, och många startup-företag som velat använda teckningsoptioner riskerar därför skattesmällar för de anställda, och potentiellt även i bolaget.

Vilken förändring vill Företagarna se för att systemet med personaloptioner ska fungera som tänkt?

− Eftersom de kvalificerade personaloptionerna infördes 2018 och intjänandetiden är tre år, vet vi i nuläget inte hur utfallet kommer att bli rättsligt. Målet bör vid en förändring vara att systemet ska bli rättssäkert och förutsebart, och breddas. Optioner bör i möjligaste mån beskattas (som kapitalinkomst) först när aktierna säljs, för att vara attraktiva verktyg för växande bolag.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna