headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
 Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling.

Dialog i fokus för ny upphandlingspolicy

Företagarna har tagit fram en upphandlingspolicy i sju punkter. Nu lanseras den i samband med en turné i flera kommuner.

I dag står två av tre småföretag utanför offentliga upphandlingar, och därmed affärer för miljarder. 

Ett steg i att ändra på detta är den nya upphandlingspolicy som Företagarna Västra Götaland tagit fram, tillsammans med Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling.

– Genom att tillämpa policyn bidrar upphandlande myndigheter och enheter till att aktivt öka möjligheten för småföretag att lämna anbud i offentlig upphandling, säger Magnus Johansson.

Samtal viktigt

Policyn är tänkt att fungera som en dörröppnare för småföretagen. Den innehåller sju punkter om bland annat uppdelning av kontrakt och relevant kravställande, och vänder sig till både upphandlare och beslutsfattare. Ett viktigt medskick är att skapa dialog.

– Vi måste en gång för alla döda den seglivade myten om att upphandlare och leverantörer inte får prata med varandra, säger Magnus Johansson.

Policyn lanseras i form av en turné bland kommuner, där första stoppet är Kungälv, följt av bland annat Stenungsund.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap