För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagen har nyckeln till hållbarhet

Publicerad 12 mar 2019
Nio av tio företagare anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och att bedriva ett hållbarhetsarbete. Det visar Företagarnas nya undersökning gjord tillsammans med Fossilfritt Sverige och Beyond Intent.

Undersökningen Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om, visar att två av tre småföretagare redan bedriver hållbarhetsarbete inom ramen för sitt företag, och över hälften har som ambition att minska sina utsläpp.

− Hållbarhetsarbete är och kommer bli ett ännu viktigare konkurrensverktyg både på den inhemska och globala marknaden. Det företag som kan bedriva ett trovärdigt och effektivt hållbarhetsarbete har därför mycket att vinna, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Dubbelt så många företag ser i dag en positiv påverkan av kundrelationerna av sitt hållbarhetsarbete, jämfört med när frågan undersöktes 2015.

Klimatfrågan sticker ut

Klimatfrågan framstår som särskilt viktig i småföretagens hållbarhetsarbete. De flesta har ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser och nästan hälften har redan vidtagit någon form av åtgärd. Samtidigt är de största hindren för svenska småföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser affärsrelaterade, som ökade kostnader och brist på affärsnytta.

− Det finns nära en miljon småföretag i Sverige, deras engagemang och deltagande krävs om vi ska klara klimatomställningen. Att de känner ett ansvar och samtidigt ser en affärsnytta med att satsa fossilfritt är väldigt hoppingivande. Nu krävs att de ges rätt förutsättningar att ställa om, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Företagarna och Fossilfritt Sverige efterlyser en rad åtgärder som kan bidra till att underlätta för mindre företag att bedriva hållbarhetsarbete. Det handlar bland annat om tydlig, långsiktig och förutsägbar statlig styrning, ekonomiska stimulanser och satsningar på kunskap.

Läs rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om.

 

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna