För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

God ton för bättre företagarklimat syftet med nytt Göteborgsinitiativ

Publicerad 9 dec 2019
Facebookgruppen Positiv Göteborg ska stärka samarbetet i företagarfrågor. "Framgångsrikt påverkansarbete bygger alltid på relationer, långsiktighet och förtroende för varandra", säger Jakob E Saternus, ledamot i Företagarna Göteborg som tagit initiativ till projektet.
Målsättningen med Positiv Göteborg är att skapa en ny positiv Göteborgsanda. Foto: Shutterstock

Företagarna Göteborg saknade ett enkelt sätt få fler företagare och tjänstemän att mötas och diskutera frågor som rör företagsamhet, i en positivt laddad miljö.

Lösningen blev initiativet Positiv Göteborg, med en Facebooksgrupp i spetsen som trots en smygstart snabbt fått över 250 medlemmar. 

jakobES.png– Man kan jämföra Positiv Göteborg  med "YIMBY" grupperna där stadsbyggnad och expolatering diskuteras. Fast denna grupp säger ja till företagsamhet istället, och hittar lösningar tillsammans för hur Göteborgs Stad och företagare kan förbättra förutsättningarna för att driva företag i Göteborg. Grundregeln är att alla håller en konstruktiv och god ton gentemot varandra, säger Jakob E Saternus som är styrelseledamot i Företagarna Göteborg.

Utmaning grund till förståelse och förändring

I gruppen diskuteras sex stycken huvudtrådar som har koppling till företagsamhet och det man som företagare är med och bidrar till, allt från tillgänglighet till hållbarhet.

– Vi har valt att göra dessa trådar ganska breda och namngett dem med de budskap vi vill uppnå, tillsammans med staden eftersom initiativet också är Företagarnas bidrag som referensorganisation till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, NÄSP, säger Jakob E Saternus.

Han ser många anledningar till varför en diskussionsgrupp om företagarfrågor i Göteborg behövs. En del i det hela handlar om att man som företagare behöver utmana sig själv för att vara med och skapa förändring. Ett annan del att skapa en större förståelse mellan företagare, tjänstemän och politiker.

Många vill engagera sig

– Väldigt många företagare och tjänstemän är oerhört engagerade och stolta över både sitt arbete och staden Göteborg. Många vill engagera sig, men vet inte hur eller känner inte att de har tiden. Därför vill vi hjälpa dem att kunna lägga lite tid när det passar dem. Och på så vis göra det lättare för fler att bidra på ett positivt sätt, säger Jakob E Saternus.

– Om våra 30 000 företagare i Göteborg i snitt lägger 5 minuter per dag att bidra i gruppen, innebär det 2500 timmar i rätt riktning per dag för oss företagare tillsammans med staden. Och det är så mycket mer än vad jag och vi förtroendevalda har möjlighet att göra på egen hand!

Målsättningen är att skapa en ny positiv Göteborgsanda. Företagare ska stå för den konstruktiva rösten i arbetet med att lösa samhällsutmaningar. Långsiktigt vill man också bidra till ökad förståelse och stolthet mellan företagare och staden och alla invånare i regionen. 

Hur har initiativet tagits emot så här i starten?

– Vi har medvetet smugit igång gruppen för att lättare kunna styra utvecklingen med den goda tonen i samtalet. Huvuddelen som är med så här i starten är mycket positiva till initiativet och framförallt flera tjänstepersoner har lyft att det uppskattar det. Men även att de ser det som modigt att våga föra det samtalet på just Facebook, som annars upplevs som ett socialt media med ganska hård ton. 

– I dag har vi fler tjänstepersoner som anslutit sig till gruppen än företagare. Vilket är positivt då det talar för att de företagare som deltar kommer ha lätt för att få svar på sina frågor! Men vid vår årliga Platsbytarmiddag på Liseberg anslöt sig drygt 35 procent av alla deltagande företagare efter att vi berättat om initiativet! Så intresset finns där.

Vilka frågor är deltagarna mest intresserade av?

– Regelförenkling och upphandling är de frågor som gett allra mest engagemang. Exempelvis har Göteborgs stads direktör för inköp och upphandling svarat på frågor i ämnet. Staden har även använt gruppen för att tipsa om dialogmöten som företagare kan delta i, säger Jakob E Saternus.

Att diskussionerna sker på Facebook är först och främst för att det är en stor plattform där många redan befinner sig, vilket gör att det blir enkelt att delta för många. Den som inte har ett konto där kan bidra till diskussionerna ändå, genom att be någon i Företagarna Göteborg posta en fråga.

– Vi har även en webbplats som vi kommer att uppdatera med information och där kan man även anmäla sitt intresse för att engagera sig mer. Vi har redan fått intresseanmälningar från företagare som vill engagera sig i olika näringspolitiska frågor.

6 diskussionstrådar

Dessa diskussionsämnen är i fokus i gruppen Positiv Göteborg.

  • Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg
  • En tillgänglig stad för alla
  • Konkurrens på justa villkor
  • Den inkluderande staden
  • Den hållbara staden
  • Positiv Göteborg  - goda exempel och erfarenheter

Gå med i gruppen Positiv Göteborg

Fler nyheter från Företagarna