För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så hanterar du en felrekrytering

Publicerad 4 okt 2018
I dag intervjuar Dagens Industri Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt, om hur du gör om du har rekryterat fel person till ditt företag.

Svårigheten att hitta rätt personer att anställda är företagens största tillväxthinder. Kompetensbristen gör att det är arbetstagarens marknad. Men för en företagare kan det innebära att man i konkurrensen med andra arbetsgivare plötsligt sitter med en person som är direkt tillsvidareanställd men inte fungerar på jobbet.  

– Det hjälper inte att vi bara har sex månaders provanställning i Sverige. För riktigt specialiserade tjänster kanske arbetstagaren behöver upp till ett år för att komma igång, säger Lise-Lotte Argulander i artikeln i Dagens Industi.

Företagare oroliga för felrekryteringar

Dagens Industri hänvisar till rapporten Jobbskaparna del 2 – Kompetensbristens effekter & jobbskapandets baksida, som vi släppte i våras. I den framgår att oron för att rekrytera fel är påtaglig och en gemensam nämnare hos alla företag, oavsett storlek. Andelen företagare som anger att risken för felrekrytering bidrar i stor eller mycket stor utsträckning ligger mellan 53-68 procent, beroende på företagets storlek. Störst andel, 68 procent, anger att det bidrar till tveksamhet hos de företagare som har 10-19 anställda.

Så vad ska man då göra?

Linda inte in problemet

Det viktigaste är att vara rak och tydlig, enligt Lise-Lotte Argulander.

– En del företagare drar sig för att samtala om problem eller att arbetstagaren inte håller måttet. De vågar inte tala om för dem att de gör fel eller behöver förbättra sig. Arbetsgivaren måste tydligt säga till arbetstagaren om denne inte har gjort sitt jobb och att det behöver göras om eller förbättras.

Tydlighet kan leda till att den anställde söker sig vidare självmant. Annars kan det vara nödvändigt att ta nästa steg och dokumentera misskötsamhet och undersöka möjligheten att nå en frivillig överenskommelse om anställningens upphörande, även om det kan bli dyrt. Men det är inte alltid enkelt.

– Det svenska a-kassesystemet försvårar ytterligare, då en uppsägning på grund av arbetsbrist ger rätt till a-kasseersättning efter omkring en vecka, medan en uppsägning på grund av personliga skäl innebär en spärr på 45-55 dagar innan ersättning betalas ut, säger Lise-Lotte Argulander.

Anställningen, inte arbetsuppgifterna, skyddas arbetsrättsligt

Går det inte att komma vidare med överenskommelser går det att titta över omorganisation eller liknande. Det är anställningen som är skyddad i arbetsrätten, inte själva arbetsuppgifterna.

– Man får inte kränka eller trakassera arbetstagare för att de ska sluta, men man får omplacera om det finns skäl för det", säger Lise-Lotte Argulander.

Uppsägning av personliga skäl

Det sista alternativet är att sätta igång en process om uppsägning på grund av personliga skäl.

– Uppsägning av personliga skäl är det mest komplicerade att påvisa. Det handlar inte om företaget som har arbetsbrist utan om att personen inte klarar sitt arbete, missköter sig eller inte vill utföra sitt arbete och som innebär skada för företaget, säger Lise-Lotte Argulander.

Uppsägningar av personliga skäl är mycket kostsamma för företag som inte har tillräckliga skäl eller om uppsägningen ogiltigförklaras.

– I 99 fall av 100 kallar facket till överläggning som måste genomföras innan företaget säger upp den anställde. Om facket anser att företaget inte har saklig grund, vilket sker i majoriteten av ärendena, så ogiltigförklarar de uppsägningen", säger Lise-Lotte Argulander.

Läs hela artikeln i Dagens Industri (inloggning krävs).

Modernisera arbetsrätten

Företagarna anser att det måste bli enklare att säga upp medarbetare som saknar den kompetens företaget behöver eller inte når upp till kraven för arbetet. I takt med detta behöver även reglerna för karenstid till a-kassa nyanseras.

Begreppet personliga skäl behöver också nyanseras. I dag appliceras det oavsett om en medarbetare är illojal mot arbetsgivaren eller om till exempel ett cykelbud bryter ryggen och därmed är oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter på grund av medicinska hinder. Att bli uppsagd på grund av personliga skäl är också stigmatiserat och kan försvåra för arbetstagaren att få jobb längre fram.

Ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning

Är du medlem i Företagarna? Då ska du alltid kontakta vår juridiska rådgivning om du fungerar på att göra dig av med en person som inte fungerar på jobbet. Att göra fel kan bli mycket kostsamt för företaget.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna