podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar som påverkar dig som företagare i juli 2018

Publicerad 29 jun 2018
Vid halvårsskiftet införs en rad nya lagar och regler. Företagarna har samlat några av dem som berör dig som driver eget företag lite extra.
Som företagare behöver du ha koll på lagändringar som sker. Här är några viktiga i sommar! Foto: Shutterstock

Nya regler för personalliggare

Innebär en utvidgning av antalet branscher men också att även företagaren och företagarens familj ska registreras i personalliggaren.

Läs mer om personalliggare här.

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Innebär bland annat en skyldighet för arbetsgivare att upprätta rehabiliteringsplan för långtidssjukskrivna. Den omfattar företag med medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom som kommer att behöva göra en plan för hur personen ska kunna börja jobba igen. Detta ska vara klart efter senast 30 dagar från första sjukdagen.

Läs mer - Vårdskatten kombineras med utökat arbetsmiljöansvar

Här kan du också läsa lagrådsremissen. 

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan

1 juli tillkommer en möjlighet till visst stöd till arbetsgivare för rehabilitering från Försäkringskassan. Stödet som förut bara omfattat utredningar kan nu också sökas för planering, genomförande och uppföljning av insatser. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker upp till 10 000 kronro per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kr).

Du ansöker om det hos Försäkringskassan, läs mer.

Bonus malus-reglerna börjar gälla

Det nya bonus-malus-systemet innebär i stora drag att nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar kan om de har låga koldioxidutsläpp få en bonus på 10 000–60 000 kronor (bonus-delen) och om de har höga koldioxidutsläpp får en högre fordonsskatt de första tre åren (malus-delen).

Läs mer om bonus malus.

Obligatorisk prao

Prao togs bort under en tid, men återinförs igen 1 juli. Högstadieelever i årskurs åtta, samt årskurs nio för specialskolan ska under minst tio dagar ha prao och många svenska företagare får åter chans att ta emot en ung person i sitt företag.

Läs mer om prao.

Antalet karensdagar minskar

Karensdagarna minskar från sju till sex dagar vid halvårsskiftet 2018. Tidigare var den som ansöker om a-kassa tvungen att ha varit arbetslös i minst sju dagar innan man fick ersättning.

Privat sjukvård blir dyrare

De som får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare kommer från och med 1 juli att förmånsbeskattas för vården eller försäkringspremien.

Läs mer om vårdskatten här .

Fråga oss!

Har du frågor kring nya lagar och regler, eller andra juridiska funderingar? Som medlem i Företagarna kan du alltid kostnadsfritt få hjälp av våra jurister på Företagarnas rådgivning.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna