podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vårdskatten är verklighetsfrånvänd

Publicerad 16 maj 2018
16 maj fattade riksdagen beslut om att införa förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar. Företagarna är djupt kritiska till att detta ogenomtänkta förslag blir verklighet.

Den vårdskatt som blir verklighet redan 1 juli straffar de företagare och anställda som genom privata sjukvårdsförsäkringar tar ett gemensamt ansvar för hälsofrämjande arbete. Var tionde anställd på svensk arbetsmarknad har en privat sjukvårdsförsäkring. Bland Företagarnas medlemmar har över hälften tecknat en sådan.

Kompletterar den offentliga vården

Sjukvårdsförsäkringarna kompletterar den offentligt finansierade vården med 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor per år. Det är vårdinsatser som utförs på privata kliniker där ingen går före den offentliga kön.

– Att i ett tidigt skede kunna ta tag i problem som eventuellt kan bli stora om man inte vidtar åtgärder tidigt är viktigt, det ska man inte straffbeskattas för. Tecknandet av privata sjukvårdsförsäkringar, för att vara garanterad en snabb vård, visar ju någonstans även att sjukvårdssystemet har fallerat, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Att i ett tidigt skede kunna ta tag i problem som eventuellt kan bli stora om man inte vidtar åtgärder tidigt är viktigt, det ska man inte straffbeskattas för. 

Alliansen tackar och tar emot

Det är anmärkningsvärt att allianspartierna inte tar ställning emot ett förslag som innebär en skattehöjning som slår mot småföretagares hälsoarbete och medarbetares möjlighet att få vård.

– Att Alliansen väljer att inte stoppa förslaget är i grunden valkampanjande – rent och skärt kampanjarbete med skillnaden att man slipper ta kampanjkostnaden själv. Man skjuter i stället över den kostnaden på Sveriges företagare och myndigheter, säger Günther Mårder.

Det snabba genomförandet innebär att Skatteverket nu tvingas att ändra inkomsttaxeringen mitt under pågående inkomstår.

Absurt snabba turer

– Att tvingas göra det på sex veckor måste vara svenskt rekord i reformtempo. Normalt bara sådant vi ser under krigstid eller djupa kriser då snabba åtgärder är helt avgörande för att undvika katastrofscenarier. Det är naturligtvis helt absurt, säger Günther Mårder.

Privat sjukvård hjälper till att minska de offentliga vårdköerna samtidigt som anställda kan komma tillbaka till arbete snabbare – det tjänar alla på. Det fanns ingen majoritet för förslaget i riksdagen. Beslutet är enbart ett resultat av att Alliansen vill att en stor grupp i samhället ska retas upp inför valet. Det är inte att vilja landet väl och bidrar inte till stabilitet.

Fler nyheter från Företagarna